23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 9
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ މެޑަލް ރައީސް މައުމޫނަށް

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން އެމަނިކުފާނަށް މިއަދު ރަން މެޑެއްޔަކާއި ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 4
ފައިނަލް މެޗު އެއްވަރުވެ ކްރިކެޓް ތަށި ދެ ޓީމަށް

ގައުމީ ކްރިކެޓުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އެއްވަރުވެ ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސް އާއި މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޖޮއިން ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 3
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވަރުގަދަ ކްލަބާ އެކު ހަސަން ތަމްރީނަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރިކެޓް ލީގު ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިގް ބޭޝްގައި ވާދަކުރާ މެލްބަން ރެނެގޭޑްސްއާ އެކު ތަމްރީން ހަދައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން އިބްރާހިމް އޭނާގެ އުއްމީދުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް، ކުރިއަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 2
ކުޑަ ގައުމެއް، ބޮޑު އުއްމީދެއް: ހަސަން، ހިތްވަރުކޮށްލާ!

ފުރުސަތެއް ހޯދައިދިނަސް ބައެއް ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ފެންނަނީ އެކަމަށް ފުރަގަސްދޭ ތަނެވެ. ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ފަސް ޖެހެނީ އެވެ. އެކަމަކު ކްރިކެޓް ތަރި ހަސަން އިބްރާހިމް މިއީ އޭގެ އަނެއްކޮޅެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ކޯޗެއްގެ އެހީތެރިކަން އަމިއްލަ އަށް ހޯދައި، ވަރުގަދަ އަމާޒެއް އޮވެގެން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017
ދިރާގު ޓީޓްވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގް ސީބީއެލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީޓްވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސީބީއެލް ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 1
ކުޅެން އެރުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިލައިގެން ފޮތް ކިޔަން!

އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ކުޅެން އެރުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިލައިގެން ފޮތް ކިޔަން އިން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަނަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިއަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންޑަންގައި އޮތް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކުރި އިންޑިއާގެ 15 މީހަކު އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 4
އިންޑިއާ އަތުން ޕާކިސްތާނަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 18) – ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ވާދަވެރި، ހަތުރުވެރި އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 180 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައި ޕާކިސްތާނުން އައިސީސީ ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 1
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ބާސްކެޓާއި ކްރިކެޓް ހިމެނޭނެ

ނޭޕާލުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމަށާއި ކްރިކެޓް ޓީމަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕިޗެއް އަޅަނީ

ކުޅިވަރު އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި އެންމެ ފެންވަރު މަތީ ޕިޗެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017
ގައުމީ ކްރިކެޓް ކެޕްޓަން ހަސަން މެލޭޝިއާ ޓީމަކަށް

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޓީމަކަށް ކުޅޭ ދިވެހި ފުރަތަމަ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ބާރު އުުކުންތެރިޔާ ހަސަން އިބްރާހިމް މެލޭޝިއާގެ ސްޓޭޓް ލީގުގެ ޕިނޭންގް ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017
ލިމިޓެޑް އޯވާ ކްރިކެޓް ކެޕްޓަންކަމުން ދޯނީ ވަކިވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ (ޖެނުއަރީ 5) – އިންޑިއާގެ 50 އޯވަރު ކްރިކެޓް އަދި ޓްވެންޓީ20 ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންގެ މަގާމުން މަހެންދްރަ ސިންގް ދޯނީ ވަކިވެއްޖެ އެެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 2
ހަތް މެޗުގެ ޓުއާއެއްގައި ގައުމީ ޓީމު މެލޭޝިއާ އަށް

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު މެލޭޝިއާ އަށް 11 ދުވަހުގެ ދަތުރެއްކޮށް އެކުވެރިކަމުގެ ހަތް މެޗު ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
ގައުމީ ކްރިކެޓް ތަށި ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގައުމީ 52 ވަނަ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016
ލިމިޓެޑް އޯވާ މުބާރާތް މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސް އަތުން 110 ލަނޑުން މޮޅުވެ މޯލްޑިވްސް ގޭސް ލިމިޓެޑް އޯވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
ފެށުން މާލޭ ސްޕޯޓްސް އާއި މިލާން އެކަޑަމީ އަށް

މޯލްޑިވްސް ގޭސް ލިމިޓެޑް އޯވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016
ގައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް މި ފަހަރު ބަދަލުތަކާ އެކު

މޯލްޑިވްސް ގޭސް އިން ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ، ގައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް (ލިމިޓެޑް އޯވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތް) ހުކުރު ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 4
އެންމެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ޝާހިދަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޮވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ކޯސްޓް ރަމަޒާން ކްރިކެޓް ތަށި ހިރާސާ ކެމިސްޓަށް

ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބޭއްވި ކޯސްޓް ރަމަޒާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޭން އޯޝަން ބަލިކޮށް ހިރާސާ ކެމިސްޓް ހޯދައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާވުމުން ހިރާސާ ކެމިސްޓް ކުޅެން އަރައި 8 އޯވަރުގެ ތެރޭ ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދީ 94 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ޕޭން އޯޝަން...

16 ޖޫން

June 16, 2016 1
ކްރިކެޓުގެ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަފްލާހް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަފްލާހް (އަފޫ) އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.