21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 29
އަނެއް ހަރުފަތަށް އަރަން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް މުހިއްމު

އިންޑިއާގެ ކްރެޑިޓްލައިންގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓާއި ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް ފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ރައުސުލްމާލެއް ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 4
ފައިސަލް: ޕްލޭނަކާ އެކު ބަދަލުތަކާ ދިމާލަށް

ލިބުނު ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މުހައްމަދު ފައިސަލް ވަނީ މަސައްކަތްކުރައްވައިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހިލޭ ސާބަހަށް ކްރިކެޓަށް ހިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަކީ އޭނާގެ ހިތުގައި ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދޭހަކޮށްދޭ އެއް ކަމެވެ. ކުރިން އެކި ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވެ ހުރެ ކްރިކެޓަށް އޭނާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 4
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ފައިސަލް، ނައިބަކަށް ކުޑަދޮނާ

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ފައިސަލް އަދި ނައިބް ރައީސަކަށް އަހުމަދު ހުސެއިން (ކުޑަދޮނާ) އިންތިހާބުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 4
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް ކަމަށް ފައިސަލް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ބޯޑުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ގިނިކަންޏާ އެވެ.