04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 1
ކަނޑި ގެންގުޅެގެން އިއްވި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ކަނޑިއެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 11
ރޭ ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަން ހޯދައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުން ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

October 03, 2016
މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ރިހާކުރި ފުޅިއެއްގެ ތެރެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އަޅައިގެން ގެންގުޅުނު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާ އެކު 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

October 03, 2016 31
ވެސްޓަން ޔުނިއަންގެ މުވައްޒަފުން ބަނދެ ފޭރިގެންފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔުނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބަނުމަށް ފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފައިވާ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 10
ކަހަނބު ފަތްތަކެއް ފޮށިގަނޑުތަކުގައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަހަނބުގެ ފަތްތަކެއް 26 ފޮށިގަނޑަކަށް އަޅާފައި ހުއްޓާ މާލެ އާއި ތ. ބުރުނީން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 01, 2016 9
މުރަކަ ގެނައީ ދުވާފަރުން، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކަ މާލޭގެ ގެއަކުން ފެނުނު މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
އައްޔުބެގެ މަރުގައި ބައިވެރިވި ކުއްޖަކު އިސްތިއުނާފަށް

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރައިލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި އެއް ކުއްޖަކު އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 32
ޑްރަގްގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނާކާމިޔާބު!

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަންނަ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އަތުލައި ގަނެވޭ އެއްޗެހީގެ އަދަދު ވެސް މައްޗެވެ. އެއީ ޔަގީނުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެކަމަކު ޝަރުއީ މަރުހަލާއިން އެފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނިމިގެން މިދަނީ ނާކާމިޔާބުވެގެންނެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 13
ރޯދަ "ދޫކޮށްލި" ފުލުހަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ނުލިބުނު

ރޯދަ މަހު ދުވާލު ފެންބޮއެ، ރޯދަ ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އަމުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 18
ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުސައިން މަނިކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ހ. ރެހި ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި...

September 26, 2016 3
ޖައިލަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި މީހާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ދަރުބާރުގެ ކައިރިން މަރާލި އަހުމަދު ޖައިލަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ މުހައްމަދު ހުމައިދު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 4
ހަލަބުގައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާއިރު ދުނިޔެ ހިމޭނުން

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސީރިއާގެ އުތުރުގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ރަޝިޔާ އާއި ސީރިޔާ އިން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ އިރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައު އޮތީ ހިމޭނުން ކަމަށް ބުނެ...

September 25, 2016 2
މަހްލޫފްގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް އަވަސްކޮށްދޭން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވާފައިވާ ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 19
ފެބްރުއަރީ 8 ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހަކު ޖަލަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ، 8، 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 24
އަރުހަމްގެ ގާތިލް ވިސާމް މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބުނު މުހައްމަދު ވިސާމް މަރަން ކްރިިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެއަކު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ދައުވާ ލިބުނު އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި އެވެ.

September 22, 2016
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިމަހު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން މިއަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

September 22, 2016 1
އަރުހަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވަން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 8
އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާ

ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހި ފިިރިއަކު ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މީހާ 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 2
ވަގަށް ނެގި ސައިކަލެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ޖަލަށް

މީހެއްގެ ސައިކަލެއް ގެއްލިފައިި ވަނިކޮށް އެ ސައިކަލު ގެންގުޅުނު މީހަކު ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މީހާ އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 8
ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔައިގެން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ފިތުނަ އުފެއްދުމާއި އަމަން ނަގާލަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

September 06, 2016 20
ގާސިމަށް ހުކުމް ކުރުން މި މަހު 26 ގައި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކުކުރި މައްސަލާގައި ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފު ގާސިމް...

September 06, 2016 62
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މީހާ ހޯދަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް މިދިޔަ މަހު ކަޅު ތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
ތޫނު ހަތިޔާރު ގާނޫނުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައެއްނުގަތް

ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުވަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 46
ދިވެހި ދެ އަންހެނަކަށް އިންޑިއާގައި ނުހައްގު އަނިޔާ!

ޗެންނާއީ (އޭރު ކިޔާ ގޮތުން މެޑްރާސް)ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮޓަލަށް އެއީ އާދައިގެ މަތިން ބާރު ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން މީހުން އައިސް ގޮސްވަމުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ސިއްރު ބޭނުމަކު ޓްރިވެންޑްރަމުން އައިސް، އެ ހޮޓަލުގެ ފަސް ކޮޓަރި ހިފައިގެން ތިބި ހަތް މީހަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ މީހުން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 62
ފެނަކައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 1
އިރުޝާން މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ކުދިންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މަރާލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން ކުޑަކުދިންގެ ޝަރީއަތް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
އާސާރީ ތަނެއް ހަލާކުކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަމަހު

ދަ ހޭގް (27 އޮގަސްޓް) - އާސާރީ ބިނާތަކަކަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓު (އައިސީސީ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމް އަންނަ މަހު އިއްވަން އެ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.