17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 4
އަނަސްގެ މަރާގުޅިގެން އިތުރު ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އިތުރު ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2017 26
"ބަންގްލާދޭޝް މީހާ އިއްސެ މަރާލީ ބަދަލު ހިފަން"

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހެއް ކަމަށްވާ ސުމަން މިއާ، އޭނާއާ އެކު އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި އިސްމާއީލް އުމަރު (އިއްސެ) މިދިޔަ ރޯދަ މަހު މަރާލީ...

August 17, 2017 15
މާރާމާރީތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ފަހަކަށް އައިސް، ހިންގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 8
މާލޭގެ ފިހާރައަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މާލޭގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2017 22
މާލޭގައި މަގުތަކުގައި ކެމެރާ ދެ ގުނަ އިތުރުކުރަނީ

މާލޭގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފުލުހުންގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާގެ އަދަދު ދެ ގުނަ އިތުރު ކުރަން ފުލުސް އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 16, 2017 8
އާ ގާނޫނާ އެކު ދައުވާ އުފުލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނު އައިއިރު ބަލަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދައުވާ ނުކޮށް ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ދައުވާ އުފުލަން ދިން މުއްދަތު ރޭ ހަމަވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 13
އައްޑޫ ޕީޖީ އޮފީހަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފި

އައްޑޫގައި ހުންނަ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގެ ގޮތްޕަށް ރޭ ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

August 14, 2017 11
ރިޝްވަތުގެ މައްސަލާގައި ފާރިސަށް ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ...

August 14, 2017 61
އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގަދަކަމުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ވަން މައްސަލާގައި 12 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 2
ރިޔާޒްގެ މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ފޯނެއްް ހުޅުވައި ނުދިން މައްސަލާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ...

August 12, 2017 41
އެއްވުމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ނައީމާއްތަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު، ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 2
ރިޔާޒްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު

ފޯނެއްް ހުޅުވައި ނުދިން މައްސަލާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ދެވަނަ އަޑުއެހުން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 11, 2017 17
ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދަށް

މިދިޔަ މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 11, 2017 3
ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 70
ނަދީމް މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ކެފޭއެއްގެ ތެރޭ ހަމަލާދީ ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިރޭ ގެއެއް ފާސްކޮށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2017 20
ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް އެދެފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރާއިރު ބޭރުގެ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 64
"ޔާމީން މަރާލީ ދީނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން"

މަޝްހޫރު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލުމުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާކުރުމާ ދެކޮޅު ހަދާ ބައެއް ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ބައެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ފުލުހުން މިއަދު ވާހަކަދައްކައިފި އެވެ.

August 09, 2017 29
"ގޯސް ކަންކަން ދިފާއު ކުރުމަކީ ނުބައި މެސެޖެއް"

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ ކަންކަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ދިފާއު ކުރައްވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެއީ ދެވޭ ނުބައި މެސެޖެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

August 09, 2017 1
ސައުދާއި އަމީތުގެ އިސްތިއުނާފް މާދަމާ ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 81
މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ބޮން ގޮއްވާލި ފަހުން: އުމަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް، ހުސެއިން ހުމާމު މާފުށީ ޖަލުން ނެރެގެން ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފެށީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަތުރުފުޅުފުޅު ކުރެއްވި ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 21
މާފުށިން ހައްޔަރު ކުރި ކުއްޖާ ދޫކޮށްލީ ހެކި ނެތިގެން

މާފުށީގައި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ކުޑަކުއްޖާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިތުރު ނުކޮށް ރޭ ދޫކޮށްލީ މައްސަލައާ...

August 06, 2017 7
ރައްޒާނަށް ހަމަލަދިން މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

ފުލުސް ކޮންސްޓަބަލް އަލީ ރައްޒާނަށް ރޭ މެންދަމު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި އަޒުހަރު އިބްރާހިމް، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 9
ވަޅި ހެރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުސް ކޮންސްޓަބަލް އަލީ ރައްޒާނަށް ރޭ މެންދަމު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 45
ވަޅި އާއި ކޯރާޑިތަކެއް ހޯދައިފި

މާރާމާރީ ހިންގަން ބޭނުން ކުރަން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަތިވަޅި އާއި ކޯރާޑީގެ އިތުރުން ތޫނު އެއްޗެހިތަކެއް ގެއަކުން ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

August 03, 2017 54
ކުށްވެރިންގެ ރާއްޖެ: ޒިންމާވާންޖެހޭ ކުށްވެރިޔަކީ ކޮބާ؟

"ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ސުލްހަވެރި ގައުމު ކަމުގައި އަހަރެމެން އެއް އިރެއްގައި ގަބޫލުކުރީމެވެ."

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 11
މޯލްޑިވިއަނުން ގެއްލުނު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައިފި

މޯލްޑިވިއަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން އެތަނުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިފައިވާތީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މުވައްޒަފަށް އަންގައިފި އެވެ.

August 02, 2017 22
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ފުލުފުލުގައި ފުލުހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ވަރަށް "ބިޒީ" އެވެ؛ އިދިކޮޅު 14 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:15...

August 02, 2017 49
މާރާމާރީތައް އިތުރުވަނީ، ހައްލެއް ނުހޯދުނު!

މާރާމާރީތަކާއި މީހުުން މެރުން ދުވަސްކޮޅަކަށް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް މިއީ އެފަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި އެތައް މާރާމާރީ ހިންގައި، ދެ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 11
އިތުރު ތިން މެމްބަރަކު ވެސް މާދަމާ ފުލުހަށް ގެންދަނީ

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގަދަކަމުން މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި އިތުރު މެމްބަރުންތަކެއް ވެސް ފުލުސް...

August 01, 2017 1
ރިޔާޒްގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 230
ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 17
މާވެޔޮ މަގުން ފެނުނީ ފޭރި، އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ މީހެއް

ޒަހަމުތަކަކާއެކު ރޭ ދަންވަރު މާވެޔޮ މަގަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނުނީ، އޭނާގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގަތުމަށް ފަހު އަނިޔާ ކޮށްފައި އޮތް މީހެއް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 20
ފުލުހަށް ގެންދަނީ ގޮނޑިތަކެއް ގެއްލުވާލަން: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017
އިއްޔެގެ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

އިއްޔެ މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 21
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ގަދަކޮށް، ދޫނުދެއްވާތި: ފާރިސް

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް އޭނާ ހުންނެވީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަކޮށް ކަމަށާއި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ދޫ ނުދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.