27 ޖުލައި

July 27, 2018
އިޓަލީގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިއޭވޯއާ ދެކޮޅަށް

ރޯމް (ޖުލައި 27) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ނުކުންނާނީ ކިއޭވޯ ވެރޯނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018
ރޮނާލްޑޯގެ ސަބަބުން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައަށް ފައިދާކުރާނެ: ކަކާ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 17) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުން މުޅި އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައަށް ތާޒާ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ލީގުގައި ކުރިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަކާ ބުނެފި އެވެ.