17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
އިޓަލީ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަތަކަށް ރޮނާލްޑޯ ރައްދުދީފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 17) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ސިއްހީ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވިންޗެންޒޯ ސްޕަޑަފޯރާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރޮނާލްޑޯ ރައްދުދީފި އެވެ.