23 ޖުލައި

July 23, 2020 8
"ރޮނާލްޑޯ ނެތި ރެއާލް ވަރުގަދަވީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 23) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމާ އެކު މިހާތަނަށް އެ ޓީމު ވަރުގަދަވެ ކުރިއަރާފައި އޮތީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ އަށް މޮޑްރިޗް ފާޑުކިޔައިފި

ޒަގްރެބް، ކްރޮއޭޝިއާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާތަކަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހާޒިރުނުވާތީ، މި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ލޫކަ މޮޑްރިޗް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 5
ފީފާ އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ރޮނާލްޑޯ، ސަލާ އަދި މޮޑްރިޗް

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް، ޔުއެފާގެ އެވޯޑަށް ވެސް ވާދަކުރި ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 3
ޔުއެފާ އެވޯޑަށް މޮޑްރިޗް، ސަލާ އަދި ރޮނާލްޑޯ ވާދަކުރަނީ

ނިޔޯން (އޮގަސްޓް 21) – ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލޫކާ މޮޑްރިޗް އަދި ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހު ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.