23 ޖުލައި

July 23, 2020 8
"ރޮނާލްޑޯ ނެތި ރެއާލް ވަރުގަދަވީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 23) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމާ އެކު މިހާތަނަށް އެ ޓީމު ވަރުގަދަވެ ކުރިއަރާފައި އޮތީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 2
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް؟

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޖުލައި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޔުވެންޓަސް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިދާނެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
ބާސެލޯނާ އަށް ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލަން ފާގަސަން ބޭނުންވި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 20) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ދޫކޮށްލަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަން މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ރެއާލަށް އަދި ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 30) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އެއް ފަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެލުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ލީޑަރަކީ އަހަރެން: ބެންޒެމާ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އެޓޭކުގައި ލީޑަރަކީ އޭނާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ރެއާލުން އެ ފެންނަނީ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން: ވެން ޑަ ވާޓް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ސީޒަނުގައި އެހާ ދަށީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރަފައެލް ވެން ޑަ ވާޓް ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018
ރެއާލުން އޮޒިލް ވިއްކާލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 20) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ވިއްކާލީ އެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް މި ސީޒަނުގައި ރެއާލް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ރެއާލުގެ ރައީސަށް ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައިސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ރޮނާލްޑޯ ރެެއާލް ދޫކޮށްލުމުން ހައިރާންވި: މާސެލޯ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމުން ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ކަމަށް އޭނާއާ އެކު އެ ޓީމުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ބްރެޒިލްގެ ފުލްބެކް މާސެލޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018
ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ: ކްރޫސް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 7) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޮނީ ކްރޫސް ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ރޮނާލްޑޯއާ ބެހޭ ސުވާލުތައް ނުކުރަން ލޮޕެޓެގީ އެދިއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 5) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-1 އިން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ބެހޭ ސުވާލުތައް ނޫސްވެރިން ގިނައިން ކުރާތީ ރެއާލުގެ ކޯޗު ހޫލެން ލޮޕެޓެގީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 5
"ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ރެއާލަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވާނެ"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 31) - ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު އެންމެ ފަހުން ހޯދި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިމަތިވާނެ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލެން ލޮޕެޓެގީ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
އިނިއެސްޓާ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނެތުމަކީ ގެއްލުމެއް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 30) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ނެތުމަކީ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އޭގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 12) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކަމަށް ރޮނާލްޑޯގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯ ސޮއިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 10) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް އެ ކްލަބްގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ސޮއި ނުލިބި ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާކަން އިއުލާންކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު އޭނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 3
ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން ރެއާލަށް އެމްބާޕޭ؟

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 5) - ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ކްރިސްޓިއަން ރޮނަލްޑޯ ދާނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ އިރު އެތަން ފޫބެއްދުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ގެންނަން އުޅޭ...

July 05, 2018 11
ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ

ޓުރިން، ޔުވެންޓަސް (ޖުލައި 5) - އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ލޫޝިއާނޯ...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 8
ރޮނާލްޑޯ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރެއާލަށް ނުދެވުނު

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 4) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކްލަބުން މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 6
ރޮނާލްޑޯގެ އަގަކީ 200 މިލިއަން ޔޫރޯ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 9) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް އައިސްފައިނުވާ ކަމަށާއި 200 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭނާ ނުވިއްކާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 5
ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން: ކަޕެއްލޯ

މިލާން، އިޓަލީ (ޖޫން 1) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ފަބިއޯ ކަޕެއްލޯ ބުނެފި އެވެ.