06 ޖޫން

June 06, 2019 15
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޕޯޗުގަލް ފައިނަލަށް

ޕޯޓޯ (ޖޫން 6) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްވިޒަލެންޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
"ޕޯޗުގަލް ބަރޯސާވަނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް އެކަންޏެއް ނޫން"

ލިޒްބަން (ޖޫން 5) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ޕޯޗުގަލުން މަސައްކަތްކުރާނީ ހަމައެކަނި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ބަރޯސާވެެގެން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ އަންޗެލޮޓީ ގެންނަން

ޓިއުރިން (މެއި 19) – ޔުވެންޓަސްގެ އާ ކޯޗަކަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ގެނައުމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މެއި 14) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 8
ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭނެ

ލިޒްބަން (މެއި 9) – އަންނަ މަހު އޮންނަ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޕޯޗުގަލް ގައުމީ ޓީމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންތޯސް ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ފާޑުކިޔުންތަކުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބެނީ ހިތްވަރު

ޓިއުރިން (މެއި 4) - އޭނާ އަށް ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކި މީހުންގެ ފަރާތުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ލިބެނީ ހިތްވަރުކަމަށް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އެންމެ ގިނައިން ހޯދި އެއް ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ގޯލް ހަމަކޮށްފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 28) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އިންޓަ މިލާނާ ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު އޭނާ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 11
ރެކޯޑް ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ދިނީ ޔަގީންކަން

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 21) - ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގު ރޭ ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަދަދަށް ވިދިވިދިގެން ތަށި ހޯދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ލީގެއްގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޔުވެންޓަސް ރޭ ހޯދިއިރު އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މިވަނީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 5
ޔުވެންޓަސް އިން ސަލާހް ގަންނަން ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 20) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އަމާޒުހިފައި ޔުވެންޓަސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ގަންނަން އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބްގެ ވެރިން ގާތުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 15
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ވެސް ޔުވެންޓަސްގެ އުއްމީދު ފެނަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 17) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒުކޮށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކުރި ޔުވެންޓަސް، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ އަޔަކްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ކަޓައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ އާއި ފޯވާޑް މާރިއޯ މަންޒުކިޗަށް ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެފައިވުމެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
މިރޭ ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ: އެލެގްރީ

އެމްސްޓްރެޑަމް (އޭޕްރިލް 10) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އަދި މިރޭ އެ ޓީމު ކުޅޭނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މެކްސް އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ރޮނާލްޑޯ ފިޓް އެކަމަކު ކިއެލީނީ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 9) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވި ނަމަވެސް އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 3
ޕޯޗުގަލަށް ޕޮއިންޓެއް، ރޮނާލްޑޯ އަށް އަނިޔާ

ލިޒްބަން (މާޗް 26) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ސާބިއާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް އަނިޔާވެ، ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން އޭނާގެ ކްލަބް ޔުވެންޓަސް އަށް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 17
ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ އެނބުރި އައުން އުފާވެރިއެއް ނޫން

ލަންޑަން (މާޗް 23) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން ބްރޭކެއް ނެގި މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ގައުމީ ޓީމަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ޔުވެންޓަސް އެމެރިކާ އަށް ނުދާ ސަބަބަކީ ރޮނާލްޑޯ

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 22) - ރޭޕުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ޕްރީ ސީޒަނުގައި ކުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕް (އައިސީސީ)ގައި ޔުވެންޓަސް ބައިވެރިވާނީ އޭޝިއާގައި ކުޅޭ މުބާރާތުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 11
ރޮނާލްޑޯ އަށް ތައުރީފު ހައްގު: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޔުވެންޓަސް އަށް ޖާގަ ހޯދައިދޭން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެއްކި ކުޅުމަށް ތައުރީފު ހައްގުވާ ކަމަށް އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 13) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 15
ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މާޗް 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 7
ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވޭ: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (މާޗް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ އެވެ.