01 މާޗް

March 01, 2019
ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ޕްރެކްޓިހަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 1) – ކުޑަހުޅުގެ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގެ ތަމްރީންތަކުގައި އިއްޔެ ބައިވެރި އާދައިގެ މަތިން ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ލީޑަރަކީ އަހަރެން: ބެންޒެމާ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އެޓޭކުގައި ލީޑަރަކީ އޭނާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 7
މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 20) - އެހެން އަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 11
ޔުވެންޓަސް އަށް 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 16) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ފްރޮސިނޯނޭ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސައުސޮލޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
ޕާމާ އިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 3) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ކުރީގައި އޮއްވާ، ފަހު ވަގުތު ޖާވީނިއޯ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ޕާމާ އިން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ގަދަފަދަ ޔުވެންޓަސްއާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 3
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 28) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ލާޒިއޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ޔުވެންޓަސްގައި ކުޅެން ބޭނުންވި: ބުފޮން

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 18) - ޔުވެންޓަސްގައި ހުރިއިރު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވި ކަމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އެކުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅެން ކަމަށް މިހާރު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 7
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 17) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހަމައެކަނި ގޯލާ އެކު 1-0 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 1
ގައުމީ ޓީމާ ގުޅުން އަވަސްކުރަން ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖެނުއަރީ 1) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވަރަށް އަވަހަށް އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
ވާދަވެރިކަމުގެ ފައިދާ ކުރީ ސަޕޯޓަރުންނަށް: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 28) - އޭނާއާ ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެމެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރި އެއް ބަޔަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން ކަމުގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 27) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެޓަލަންޓާ އިން ލީޑުގައި އޮއްވައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ސޮއި ހޯދުންވީ އާދައިގެ ކަމަކަށް: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 25) – ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުން ވެގެންދިޔައީ ފަސޭހަ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޓިޗީ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ އަށް މޮޑްރިޗް ފާޑުކިޔައިފި

ޒަގްރެބް، ކްރޮއޭޝިއާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާތަކަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހާޒިރުނުވާތީ، މި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ލޫކަ މޮޑްރިޗް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ރެއާލުން އެ ފެންނަނީ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން: ވެން ޑަ ވާޓް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ސީޒަނުގައި އެހާ ދަށީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރަފައެލް ވެން ޑަ ވާޓް ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 10
އިޓަލީ ލީގަށް އަންނަން މެސީ އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޗެލެންޖެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އަންނަން ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 9
"ރޮނާލްޑޯ އަކީ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގެ ބޮޑު ޗެޕްޓަރެއް"

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި "ރޮނާލްޑޯ" މި ނަމަކީ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނާނެ ޗެޕްޓަރެއް ކަަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް ލުއިޒް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ރޮނާލްޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިކާޑީ ކެތްމަދުވެފައި

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 7) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހާއްސަވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާތީ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީ ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 3
"ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ"

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުންނަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މާސެލީނިއޯ ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 2
ރޮނާލްޑޯގެ 10 ވަނަ ގޯލާ އެކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 25) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް ޖަހައިދިން 10 ވަނަ ގޯލާ އެކު އެ ޓީމުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސްޕަލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.