05 ޖުލައި

July 05, 2018 3
ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން ރެއާލަށް އެމްބާޕޭ؟

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 5) - ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ކްރިސްޓިއަން ރޮނަލްޑޯ ދާނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ އިރު އެތަން ފޫބެއްދުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ގެންނަން އުޅޭ...

July 05, 2018 11
ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ

ޓުރިން، ޔުވެންޓަސް (ޖުލައި 5) - އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ލޫޝިއާނޯ...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 8
ރޮނާލްޑޯ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރެއާލަށް ނުދެވުނު

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 4) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކްލަބުން މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 8
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ އަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަސީބެއް ނެތް!

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޕޯޗުގަލްގެ...

July 01, 2018 14
ކަވާނީގެ ދެ ލަނޑުން، ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ކަޓައިފި

ސޯޗީ (ޖޫން 30) - އެޑިސަން ކަވާނީގެ ދެ ގޯލުން 2-1 އިން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އުރުގުއޭ މިރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 7
ޕޯޗުގަލްގެ 50 ޕަސެންޓަކީ ރޮނާލްޑޯ: ފޯލާން

ސޯޗީ (ޖޫން 30) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ ޕޯޗުގަލްގެ 50 ޕަސެންޓް ހުއްޓުވުނީ ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އުރުގުއޭގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ފޯލާން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 4
ރޮނާލްޑޯ އަކީ ކެޕްޓަން، މުޅި ޓީމެއް ނޫން: ކޯޗު

ސަރާންސް، ރަޝިއާ (ޖޫން 25) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަމަށާއި ޕޯޗުގަލްގެ މުޅި ޓީމު ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންޓޮސް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 5
ރޮނާލްޑޯ އަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބިފައިވާ ނަސީބެއް: ޕެޕޭ

މޮސްކޯ (ޖޫން 20) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ ޕޯޗުގަލަށް އެކަނި ލިބުނު ނަސީބެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ މުޅި ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބުނު ނަސީބެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 9
މިއީ އަހަރެންގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ހެޓްރިކް: ރޮނާލްޑޯ

ސޯޗީ، ރަޝިއާ (ޖޫން 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ސްޕެއިނާ 3-3 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ހެދި ހެޓްރިކަކީ އޭނާގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ހެޓްރިކް ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 2
މިއީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ފަހު ފުރުސަތު: މޮރީނިއޯ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަަޕަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަން ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 6
ރޮނާލްޑޯގެ އަގަކީ 200 މިލިއަން ޔޫރޯ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 9) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް އައިސްފައިނުވާ ކަމަށާއި 200 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭނާ ނުވިއްކާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 5
ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން: ކަޕެއްލޯ

މިލާން، އިޓަލީ (ޖޫން 1) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ފަބިއޯ ކަޕެއްލޯ ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 19
މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރޮނާލްޑޯ ދީފި

ކިއޭވް (މޭ 27) – ރޭ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާ އެކު، ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ހޭދަކުރަމުން އައި ދުވަސްތަކެއް ނިމުން އައީ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޝާރާތްކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 37
ރޮނާލްޑޯ އާއި ސަލާގެ ތެރެއިން ކުރި ހޯދާނީ ކާކު؟

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާއިރު ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވާނީ ލިވަޕޫލުގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހާއި މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށެވެ. މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 11
ބޭނުންވީ ރެއާލާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ފައިނަލެއް: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މެއި 23) - މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި އޭނާ ބޭނުންވީ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 2
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނުގެނެވުމަކީ ހިތާމައެއް: ވެންގާ

ލަންޑަން (މެއި 18) - ބާވީސް އަހަރަށް ފަހު އާސެނަލް ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ޖެހުނުއިރު އެންމެ ހިތާމަކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ އާސެނަލަށް ގަންނަން ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވުން ހިމެނޭ ކަމަށް އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 32
މި ފަހަރު ވެސް މެޑްރިޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) – މި ސީޒަނުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ 42 ވަނަ ގޯލް ޖަހައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 8
ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ޖެހިލުންވޭ: ހެއިންކެސް

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު އެންމެ ޖެހިލުންވަނީ އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 3
ރޮނާލްޑޯ އަކީ މެޑްރިޑުގެ ރަމްޒު: ޕެރޭޒް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 11) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ރަމްޒު ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 33
ރެއާލަށް މޮޅެއް، އެންމެންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ގޯލަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 5
ޑެހެއާ ދޫކޮށްލާނީ ބަދަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ލިބޭނަމަ

ލަންޑަން (މާޗް 29) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ސްޕެއިނުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ދޫކޮށްލާނީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 14
ފަހު ވަގުތު ސަލާގެ މައްޗަށް ރޮނާލްޑޯ ގަދަވެގެންފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 24) – ޔޫރަޕުގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑުންގެ ތެރޭގައި މިވަގުތު ހިމެނޭ ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހުގެ މިސްރުގެ މައްޗަށް ފަހު ވަގުތު ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.