14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 68
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދެނީ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 5
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަނީ

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް، 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 14
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 28
އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގްތަކެއް އަތުލައިފި

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގެއް ކަމަށްވާ އެކްސްޓަސީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުޅަ ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 3
ވެއާ ހައުސެއް ބަންދު ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ބައެއް ބޮންޑެޑް ވެއާ ހައުސެއް ކަސްޓަމްސުން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 33
ޖުވާކުޅޭ ސާމާނު ހުރި ނަމަ ހިފަހައްޓާނެ: ޝަރީފް

ޖުވާ ކުޅޭ ސާމާނުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައި ވާ ނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
މަސްތުވާތަކެެއްޗާ އެކު ޕާކިސްތާން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެން އެތަކެއްޗާ އެކު އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
އަގު އޮޅުވާލުމުން 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަވޭ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އަގު އޮޅުވާލި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާތަކުގެ ތެރެއިން މިދިއަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސްއަށް ނުލިބި އެބަހުރި...

September 17, 2017 65
ކަސްޓަމުން ހިދުމަތް ހޯދަން ރިޝްވަތު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ

ކަސްޓަމުން ހިދުމަތްތައް ހޯދަން ރިޝްވަތު ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރިޝްވަތު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 51
ކުއްތާ އެތެރެކުރީ ޔޫއޭއީގެ ބަޔަކު ހުއްދަ ހޯދައިގެން

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކުއްތާއަކީ ޔޫއޭއީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެތެރެ ކުރި ޖަނަވާރެއް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދު މިރޭ...

September 10, 2017 1
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 2
ޖުލައި މަހު 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފި

ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރި މިންވަރު 24 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 54
ކަސްޓަމްސް އަކީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް: އަޒްލީން

ކަސްޓަމްސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 5
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓްސް ގެ މިންވަރު ކުރީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު 118 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 26
ބޮޑު ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއް ފަޅާ އަރުވާލައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ނެޓްވޯކެއް ފަޅާ އަރުވާލައި ގާތްގަނޑަކަށް 23 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ސްރީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

June 14, 2017
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 239 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 239 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ހަތް ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 8
ޕޯސްޓުން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ޕާރުސަލްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އެތެރެ ކުރި މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 17
މުދާ ހިފައިގެން އައްޑުއަށް އައި ބޯޓެއްގައި ޑްރަގްސް

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން އައްޑު އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ގެނައި ބޯޓަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 57
ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުން ކެޕްޓަނުންނަށް ބިރުވެރި މެސެޖެއް

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށްތަކަކީ ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ފަސޭހައިން ސާބިތު ކުރެވޭ މިންގަނޑަކުން އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. ބޭނުމަކީ އެ ކުށުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައު އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ ގޮޅިއަށް...

13 މެއި

May 13, 2017 4
އިމްޕޯޓު އިތުރުވިޔަސް ޑިއުޓީގެ އާމްދަނީ ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ނުވަ ޕަސެންޓް އިތުރުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.