16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ޑޭވިޑް ބެކަމް ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯއެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް "99" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯއެއް ވެސް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
"ކިންގް އާތާ" ގައި ބެކަމް ވަރަށް ހުތުރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްއަކީ ބޮޑު ސްކްރީނަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރިން ވެސް ފިލްމެއްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފަ އެވެ.