23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ހުވަފެންފުށީގައި ޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 6
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 19, 2017 4
ގެނބިގެން މަރުވި ފުލުސް މީހާ ކާށިދޫގައި ވަޅުލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވި ފުލުސްް މީހާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އޭނާގެ ރަށް ކ. ކާށިދޫގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
މަރުވި ފުލުސް މީހާގެ ޖަނާޒާ ކާށިދޫގައި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވި ފުލުސްް މީހާގެ ޖަނާޒާ އޭނާގެ ރަށް ކ. ކާށިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 36
އަބްދުﷲގެ މަރަށް ހަފުތާއެއްފަހުން އެޗްއާރުސީއެމް ޖަލަށް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ ދައުލަތުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާތާ ހަފުތާއެއް ފަހުން އެޗްއާރުސީއެމުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އިއްޔެ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 74
އަބްދުﷲގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އަޅާނުލުމާއި ވޭނުގައި!

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވާހަކަތަކެއް އޭނާއާ އެކު ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއެއްގެ ފަރާތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 11
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބެއް ނެތް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން...

October 12, 2017 15
ސަމާ އައިލެންޑް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރު

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން މާލެ ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް، ސަޕްލައި ދޯންޏެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކު، އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ދެމުން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 36
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

October 08, 2017 17
23 މީހުންގެ މަރުގެ ސަބަބަކީ މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު

ދާދިފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި، ގިނަ ބަޔަކު ވާރޭއިން ހިޔާވާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން 23 މީހުން މަރުވެ 37 މީހުން ޒަޚަމްވީ މާ ވިއްކަން އިން މީހަކު އޭނާގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 22
މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލޭން ފެނިއްޖެ

ޒަހަމްތަކަކާއެކު ހުޅުމާލޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ހާރިސް މަރާލިއިރު އޭނާ އައީ ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަމުން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު މަރައިލި އިރު އޭނާ ގެންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުވުމުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް...

October 03, 2017
ކުޅޭ އެއްޗެއް ކަރުގައި ތާށިވެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި، ކުޅޭ އެއްޗެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ތާށިވެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 53
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ހަގީގަތް އެނގެން ބޭނުން: އާއިލާ

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 01, 2017 3
ހާރިސް މަރައިލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި މަރައިލި ގއ. ދާންދޫ ގޯލްޑް ލީފް، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު 24،ގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 29
ދެ މަރު: ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް 12 ތުހުމަތެއް ފުލުހުން ކޮށްފި އެވެ.

September 30, 2017 32
ކަށުކަމާކެމީގެ ބުރަ ލުއިކޮށްދިން އެއްބައިވަންތަކަން

އާއިލާގެ މީހަކު މަރުވެގެން އުޅޭ ހިތްދަތި އުނދަގޫ ވަގުތު އެ މީހެއްގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމާ އުޅުމަކީ ކޮޮންމެ މީހަކަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 7
މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން މލހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 52
ހުޅުމާލޭގައި ޒުވާން ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އަންހެން ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 5
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ކާކުކަން ދެނެއެއް ނުގަނެވޭ

ދ. ހުޅުދެލި ކައިރި ފަޅަކުން މަރުވެފައި އޮއްވައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ފެނުނީ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ކާކުކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 25, 2017 26
އެއާޕޯޓް މުވައްޒަފަކު ފުޓްސަލް ކުޅެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ފުޓްސަލް ކުޅެން ހުރި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މުވައްޒަފަކު ރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެގެން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017
ސުނޯކަލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުމީހާ މަރުވެއްޖެ

އދ. ތުނޑުފުށި ރިސޯޓުން ސުނޯކަލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓްމީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 21, 2017 4
ހުދު ބުޅަލެއް މީހެއްގެ މަހާނަ ކައިރިން ދުރަކަށް ނުދިޔަ

މެލޭޝިއާގައި މަރުވި މީހެއްގެ މަހާނަ މަތީގައި ހުދުކުލައިގެ ބުޅަލެއް އޮތް ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި މީހާގެ މަހާނަ ކައިރީގައި މި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 21
މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ދ. ހުޅުދެލި ކައިރި ފަޅަކުން މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
މަންމަ ސަލާމަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ތިން ދަރިން މަރު

އިންޑިއާގެ މަދްޔަޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ ދާމޯ އަވަށުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ތިން ދަރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
ކުއްލި މަރުގެ ސަބަބަކަށް ވީ އިސްތަށި ގުޅައެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކޮލެޖުގައި ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވުމުން ހިންގި ތަހުގީގުން، އެ ކުއްޖާ މަރުވީ ބަނޑުގައި އޮތް އިސްތަށި ގުޅައައެއްގެ ސަބަބުންކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 4
ނޫސްވެރިއަކަށް ލަންކާގައި ކިނބުލެއް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސްގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ލަންކާގެ ކޯރެއްގައި ކިނބުލެއް ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 19
ހިންމަފުށީ މަރާ ގުޅިގެން ޕްލާންޓްގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރު!

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ، ލައިފް ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.