15 މެއި

May 15, 2020 6
މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް އެސްއޯޕީއާ އެއްގޮތަށް ވަޅުލައިފި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި މަރުވި މީހަކު، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނުވަތަ އެ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާ (އެސްއޯޕީ)އާ އެއްގޮތަށް، މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 10
ހުސެއިން އަބްދުﷲ: ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ އެއް ތަނބު

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި، ގައުމުގެ ނިޒާމުތަކަށް ގެންނެވި މުހިންމު އެއް ބަދަލަކީ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކެއް ދޫކޮށްލެވުމެވެ. ކުރިން، އިމްޕޯޓް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އެކަނި ކުރަމުންް އައި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި، 1970 ގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގައި ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ...

13 މެއި

May 13, 2020 33
މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރޭގެ 12 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. މި އަދަދާ އެކު ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 955 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 27
ކޮވިޑް ބަލީގައި ތިންވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖޭގައި ތިންވަނަ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 17
ޝައިހް ހުސައިން ޔޫސުފް އަވަހާރަވެއްޖެ

ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޝައިހް ހުސައިން ޔޫސުފް ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 27
އަމީނާއާ ގުޅޭ މުހިންމު ހަނދާނެއް: ފަހު ސިޓީފުޅު

ގެކޮޅުގައި އިންނަވައި އިންޓަވިއު ދެއްވުމަަށް ފަހު، އަމީނާ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ:

May 06, 2020 11
މުހައްމަދު އަމީންގެ ދަރިކަނބަލުން އަމީނާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން ދީދީގެ ދަރިކަނބަލުން އަމީނާ މުހައްމަދު އަމީން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

May 06, 2020 12
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ 66 ކޮންޓެކްޓެއް ހޯދައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ ދެ ވަނަ މަރުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ 66 މީހަކު މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

04 މެއި

May 04, 2020 16
އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ސޯލިހު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މައި އެއް ތަނބު ކަމަށް ބެލެވޭ މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 50
"ކޮވިޑް-19ގެ މަރުގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު އެބައޮތް"

ކޮވިޑް-19 ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން މީހަކު މަރުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު އެބައޮތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 4
އިރްފާންގެ މަރު: ސިނަމާ އަށް ފަޅުކަމާއި ހިތްދަތިކަން

ކޮލެޖަށް ވަނުމާ ހަމަޔަށް، އޭނާ އަށް ފިލްމް ބެލުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތެވެ. ފިލްމީ މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ އާއިލާގެ ނަޒަރުގައި ދެރަ މަސައްކަތެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ބާރު އަޅަމުން ދިޔައީ މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން، އިހުތިރާމް ލިބޭ ފަދަ ވަޒީފާއެއް ހިޔާރުކުރުމަށެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ވެސް ފިލްމް ކުޅުމަށް ޝައުގެއް ނެތެވެ. ބޭނުންވީ ކުޅިވަރުން ކުރިއަށް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކަ އަށް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 25) - މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 200،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 27
ބިދޭސީމީހާ ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައި

މ. އޯޑިއޯން ކައިރި މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއެއް ފުލުހުން ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް މިރޭ ގެންގޮސްފި އެވެ.

April 19, 2020
އައިޖީއެމްއެޗުގައި މައްޔިތުންގެ މޫނުދެއްކުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، މާލެ ތެރޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އައިޖީއެމްއެޗުގައި މައްޔިތުންގެ މޫނު ދެއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 4
އެން ހިފަން ފީނި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިން ފުޅި އަޅައިގެން އެން ހިފަން ފީނި މަސްވެރިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން، އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 8
ނުއުމާން: ގޮތެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ތިން ދުވަހު ވެސް ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ނުއުމާން، 47، ހުންނެވީ ހެޔޮހާލުކޮޅުގަ އެވެ. މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތީ، ސީރިއަސް އޮޕަރޭޝަނަކަށެވެ. އެކަމަކު، އޭގެ ކުރިން ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތް ސިއްހީ އެހެން މައްސަލައެއްގައި، ފަރުވާ...

April 08, 2020 3
ނުއުމާނަކީ އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހްމަދު ނުއުމާނަކީ އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

April 08, 2020 2
ނުއުމާންގެ ހަނދާނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑް އޮފީސް ބަންދު

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހުމަދު ނުއުމާން ރޭ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑް އޮފީސް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 46
ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިޔާ ނުއުމާން އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހްމަދު ނުއުމާން މިރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

April 07, 2020 9
ގެއްލިގެން އެންގީ ކޮޓަރީގައި ވެސް ނެތުމުން

މ. އިރާކުމާގޭގެ ވައި ގޮޅި ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނުުނު މީހާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ އޭނާ ކޮޓަރީގައި ވެސް ނެތުމުން ކަމަށް، އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 12
މައުމޫންގެ ކޮއްކޯފުޅު މޫމިނާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، މޫމިނާ އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 18
ފާތިމަތު ޖަމީލް އަވަހާރަވެއްޖެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި އިދާރާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ، އަދި ދައުލަތަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި ފާތިމަތު ޖަމީލް މިއަދު އުމުރުން 82 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 20
ސީއެޗްއެސްއީގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ސައިންސް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަ (އެސްއީސީ) ނުވަތަ މިހާރުގެ ސެންޓަ ފޯ ހަޔަ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު (ސީއެޗްއެސްއީ) އުފައްދަވައި އެ ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލްކަން ކުރެއްވި، ޑރ. އިބްރާހިމް އަބްދުލް މާލިކު، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިއްޔެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 2
މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ސައިކަލެއްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.