18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017
ކިމްގެ ބޭބެގެ މަރާ ގުޅިގެން ނޯތު ކޮރެއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 18) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް އަށް ވިހައެއް ދީގެން މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ނޯތު ކޮރެއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 13
ލޯންޗު ކެޕްޓަނުގެ މަރުން ތޮއްޑު އަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް!

ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއީ މީހުންނާ ގުޅޭ ސަމާސާ މިޒާޖުގެ މީހެކެވެ. އެހެންވެ، އެ ރަށު ބްލޫއެންޑްވައިޓްގޭ މޫސާ ޝާފިއު މަރު ވެގެން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްދަތިކަން ގެނުވި، ގަބޫލުކުރަން ދަތި ހާދިސާއަކަށެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެގެން، 34 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ ރޭ މަރުވި ވާހަކައާ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ހޭނާރާ އޮވެ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 29
ޒިޔާދާގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު ދޮށީ ދަރިފުޅު އާ ފެށުމަކަށް

ޒުވާން މަންމަ ޒިޔާދާ ނައީމް މަރުވި އިރު ޒިދާން އިބްރާހީމް ހުސެން އަށް 17 އަހަރެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރި ހިސާބުން މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވެސް ގެއްލުނީ އެވެ. އާއިލާގެ އެންމެ ދޮއްޓަށް ހުރި ޒިދާން އަށް، ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް، އޭނާގެ ޒިންމާ ބޮޑުކަން އިހުސާސްކުރެވުނެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 05, 2017 37
ލިބުނު 12 ދަރިން ވެސް މަރު!

ދެމަފިރިންގެ މޫނުމަތިން އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ހިނިތުންވުމެވެ. އެ މީހުންގެ ޒުވާން އިރު ހަޔާތުގައި ހިނގާފައިވާ، ކަރުނުން ލޯ ތެމުނު، ޝަކުވާ އިން ހިތް ފުރުނު، އެކަމަކު ކެތްތެރިކަމުން...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017
މަރުވެފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު 16 ދުވަސް

މަންމައަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ދެ ހަފުތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ހިތްދަތި ގޮތް ހާމަވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
އިންޑިއާ އިން ކުޑަކުދިން މަރުވީ ހުސްބަނޑާ ލައިޗީ ކައިގެން

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއްގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ ހައިބަނޑާ ހުރެ ލައިޗީ ކައިގެން ކަމަށް އިންޑިއާ އާއި...

February 02, 2017 6
މަރުވެފައިވާ މީހުންނާ "ވާހަކަ ދައްކަން" ހާއްސަ ފޯނެއް

މިއީ ވަރަށް ހައިރާންކަން ލިބޭ ޚަބަރަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މަރުވެފައި ތިބޭ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ފޯނު ބޫތެއް ޖަޕާނުގައި ހުރެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017
ޒުލެއްގައި މިނިކާވަގެއް މީހަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

ޗައިނާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ޒުލަކަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ މީހަކަށް މިނިކާވަކެއް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ. ނިގަންބޯ ސިޓީގެ ޔޮންގޯ ޒުލުގައި މި ހާދިސާ ހިނގުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ފުލުހުން ގޮސް އެ މިނިކާވަގުގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި ވަނީ މަރާލާފަ އެވެ. މިނިކާވަގު ހަމަލާދިން މީހާ ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އޭރުވެސް...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 17
މަރުވެފައި އޮތް އަންހެނަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 20
މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ޓެސްޓުގައި މައްސަލައެއް ނެތް:ޕޮލިސް

މ. ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގެ ފަސްވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު ތ. ވިލުފުށީ، ގާސިމް ޝާހިދު 50، އާއި ރަޒީނާ އިބްރާހީމްގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް ރާއްޖެ އިން...

January 22, 2017 4
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން:ޕޮލިސް

މާލެ އަތޮޅު ސަރަހައްދު ކަނޑުމަތިން އިއްޔެ ފެނުނީ، މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރި އަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 4
ޓޫރިސްޓުން ގެއްލުނު ހިސާބުން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮތް ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 5
ހެލެނގެލީގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކ. ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

January 20, 2017 1
އަޅިއަށް ވެގެން ދިޔަ އަވަށަކުން ސަލާމަތްވި މީހާ

ލުޖާ ސިލްބަރިސް އަކީ އާދަޔާ ހިލާފު މީހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ބޮޑު ސިޓީއެއް އަޅިއަށްވެ ފަނާވެގެން ދިޔައިރު އޭނާ ސަލާމަތްވި ގޮތަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ހާދިސާއެއް ނޫނެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 31
ދެމަފިރިންގެ މަރުގެ ހަގީގަތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ދެމަފިރިން އެއްފަހަރާ މަރުވެފައި ތިއްބައި ފެނުން ވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގި ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމަކަށެވެ؛ މ. ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގެ ފަސްވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި...

January 18, 2017 1
ރޭލާ އެކު ސެލްފީ ނަގަނިކޮށް ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި، ރޭލު ދަގަނޑުމަތީ ތިބެ ރޭލާ އެކު ފޮޓޯ ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ.ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

January 16, 2017 15
އިބްތިހާލްގެ މަރާ ގުޅިގެން 5 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ޖަނާޒާގައި ސަންދޯކުން ތެދުވެ، ކީއްކުރަނީތޯ ސުވާލުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ސީޗުއަން ޕްރޮވިންސްގެ ޖުނިލިއަން ކައުންޓީގައި މީހެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް އެ މީހާ ސަންދޯކުގެ މަތިގަނޑު ހިއްލާލާފައި ތެދުވެ، ވެގެން އުޅެނީ ކީއްތޯ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 14
އާސަހަރާގެ ބަދަލުގަ ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން، އާސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލައި، މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

January 09, 2017 24
އެކުގައި މަރުވި ދެމަފިރިން އެއް ވަޅެއްގައި ވަޅުލައިފި

މ. ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގެ ފަސްވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބައި އިއްޔެ ފެނުނު ދެމަފިރިން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އާ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފި އެވެ. އެކުގައި...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 1
ގްރީކު ސަފީރު މަރާލީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ލޯބިވެރިޔާ

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (ޑިސެމްބަރު 31) - ގްރީކް ސަފީރު ކިރިއަކޮސް އަމިރިޑިއަސް މަރާލީ އޭނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ފްރެންކޮއިސް ޑި ސޫޒާ އޮލިވެއިރާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ފުލުސް އޮފިސަރެއް ކަމަށްވާ...

December 31, 2016
މާބޮޑަށް ދެރަވެގެން މަރުވެދާނެތަ؟

ސްޓާ ވޯޒްގެ ތަރި ކެރީ ފިޝާ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ ޑެބީ ރޭނަލްޑްސް ވެސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ހިތް ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ މާބޮޑަށް ދެރަވެގެން ވެސް...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ޖަޔަލަލިތާގެ މަރާމެދު ހައި ކޯޓުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 29) - ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލިތާގެ މަރާ ގުޅިގެން މެޑްރާސްގެ ހައި ކޯޓުން ސުވާލުތަކެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

December 29, 2016 10
ޕްލާސްޓިކް ބޯތަށީގައި ދިރިއުޅުނު ރަހުމާ މަރުވެއްޖެ

އަތާއި ފައި އަދި ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް ނުއުފެދުމުގެ ސަބަބުން ޕްލާސްޓިކް ބޯތައްޓެއްގައި ދިރިއުޅުނު 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ ރަހުމާ ހާރޫނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.