26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 5
އަނބިމީހާގެ ގަބުރާ އެކު 10 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގައިފި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ޑިސްޓްރިކްޓް ކަމަށްވާ އޮޑިޝާގައި ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލުން ގެޔަށް ގެންދަން ކޮނޑަށް ލައިގެން 10 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދުރަށް ހިނގައިފި އެވެ. އޭނާއާ އެކު 12 އަހަރުގެ އަންހެންދަރިފުޅު ރޮމުން ހިނގާފައި އަންނަ މަންޒަރު ވެސް ފެނެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ސީރިއާ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 25) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ އަށް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފަރުވާ ދޭން ގެންދަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ތުރުކީގެ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދީ 30 މަރު

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 21) - ތުރުކީގެ ދެކުނުގެ ގަޒިއަންޓެޕުގެ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 30 މީހުން މަރާލާ 94 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 3
ފުޅިތޮށިލީ ރޮދި ކަރުގައި އެޅި، ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 17) - އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ އުފަލުގައި މަޑި އަރުވަން އުޅުނު ބަޔަކު ބޭނުން ކުރި ފުޅިތޮށި ލާފައިވާ ރޮދި ކަރުގައި އެޅިގެން ތިން މީހުން ވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 7
މަރަން ހުކުމްކުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރުގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރު ބަބާކު ޒަންޖާނީގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަން އީރާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިއާ އަށް މަރުގެ އަދަބު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިޔާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 22
ޑރ. އެންޑީ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޑިކަލް އަދި ލޮލުގެ ވެސް ފުރަތަމަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ އަބްދުލްހަކީމް (އެންޑީ އަބްދުﷲ) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 1
ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލުމުން ސަލާމަތްވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑީބިލްޑަރަކު އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލައިފި އެވެ. ބިރުވެރި މި ހާދިސާ އިން އަމިއްލަ އަށް ސަލާމަތްވި އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދީފަ އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ސަލާމަތް ވެވުނީ ތިލަކޮށް ވަޅުލާފައި އޮތުމުންނެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ މޮޑެލް މަރާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 17) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ގަންދީލް ބަލޮޗު މަރާލި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 4
އިންޑިއާގެ "ރަނުގެ މީހާ" މަރާލައިފި

ޕޫނާ (ޖުލައި 16) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ރަނުގެ ހެދުން ގަނެގެން "ރަނުގެ މީހާގެ" ގޮތުގައި އިންޑިއާގައި މަޝްހޫރުވި ދައްތާ ފާޖު މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ކޮމާންޑަރު މަރާލި ކަމަށް އައިއެސް އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބަޣުދާދު (ޖުލައި 14) - މުހިންމު ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ޝީޝާނީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮންނަ ނިއުސް އެޖެންސީއަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
ހޭނުލައިގެން ބެލި އިރު އޮތީ މަރުވެފައި

ބޭރު މަސައްކަތު މީހުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގަލޮޅު ގެއެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

July 13, 2016 5
ގައިދީއަކު މަރާލި ހަ ފުލުހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ގާހިރާ (ޖުލައި 13) - ގައިދީއަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ހަ ފުލުހަކު ތިން އަހަރާއި ހަތް އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާން މިސްރުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 2
ކޮއްކޮގެ ކުނިވެފައިވާ ހަށިގަނޑާ އެކު ހަތަރު ދުވަސް

އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި އުމުރުން 60 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ނުހިނގޭ އަންހެނަކަށް އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ކޮއްކޮއާ އެކު އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ގޭގައި އެކަނި އޮންނަން ޖެހިއްްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 5
މަރާލި އެމެރިކާގެ ރިޕޯޓަރުގެ އާއިލާ އިން އަސަދާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 10) - މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ސީރިއާގައި މަރާލި އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިޔާ މޭރީ ކޮލްވިންގެ އާއިލާ އިން ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 3
ޖަކާޓާގައި ޓްރެފިކުގައި ޖެހި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ޖުލައި 9) - އިންޑޮނީޝިއާގައި ޓްރެފިކުގެ ބޮޑު ކިޔޫގައި ޖެހި، ޑިހައިޑްރޭޓް ވެގެންނާއި ނޭވާ ހާސްވެގެން 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 1
މީހަކު ގަހެއްގައި މަރުވެފައި އިންނަތާ އަށް މަސް

ދިގު ގަހަކަށް އަރައި އުޅެނިކޮށް، ގަހުގައި އޮވެ މަރުވެ ހިކިފައި އޮތް މީހަކު ރަޝިޔާއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ފެންބޮޑުވެގެން ޗައިނާ އިން 180 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޖުލައި 5) - ޗައިނާ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އެ ގައުމުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 180 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 5
ރަހީނުން މެރީ އައިއެސްއަކުން ނޫން، އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޖަމާއަތެއް: މިނިސްޓަރު

ޑާކާ (ޖުލައި 3) - ބަނގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޭރިޔާގައި ހުރި މަޝްހޫރު ކެފޭއަކުން ރަހީނުކުރި 20 މީހުން މަރާލީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ މީހުން ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 3
ޖަރުމަން ނަރުސް އިތުރު މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ބެލޭ

ބާލިން (ޖޫން 23) - ގަސްދުގައި ދެ މީހަކު މެރިކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ޖަރުމަނުގެ ނަރުސް އިތުރު މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ބޭނުންވީ ޓްރަމްޕް ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ އަވަހާރަކޮށްލަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - ލެސް ވެގާސްގައި އޮތް އެއްވުމެއްގައި ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ފިސްތޯލަ އަތުލުމަށް ފަހު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހާ ބޭނުންވީ ޓްރަމްޕް އަވަހަރަކޮށްލަން ކަމަށް ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.