14 ޖޫން

June 14, 2018 4
ނައިޖީރާ މީހަކު ބީއެމްޑަބްލިއު ކާރާ އެކު ވަޅުލައިފި

ނައިޖީރިއާ މީހެއް ކަމަށްވާ އަޒްބޫކޭ އޭނާގެ ބައްޕަ އަށް ވައުދުވެފައި އޮތީ ބައްޕަ މަރުވުމުގެ ކުރިން ބީއެމްޑަބްލިއު ކާރެއް ދުއްވުމުގެ ނަސީބު ހޯދައި ދޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހޯމަ ދުވަހު ބައްޕަ މަރުވީ އެކަން ހާސިލް ނުވެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 28
މަރުވި ޒުވާނާ އަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނިން: އާސަންދަ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހާގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ނުފިލައިގެން، މެމޯ ނުހެދި ފަރުވާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު...

June 10, 2018 90
މަރުވި ޒުވާނާ އަށް ފަރުވާ ލަސްވީ މެމޯއެއް ނުހެދިގެން

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ޒުވާނާގެ މައުލޫމާތު ދޭނެ މީހަކު ނެތިގެން އޭނާގެ މެމޯ ނުހެދި، ފަރުވާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ދިޔަ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހަކު...

09 ޖޫން

June 09, 2018 155
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މީހާ ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
ކޮކޯ ޕާމްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 11
ތިން މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވުމުން ބައްޕައާ ސުވާލުކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލައިގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށް، ކަން ހިނގި ގޮތުގެ ބަޔާން ނަގައިފި...

June 06, 2018
ކޭޓްގެ ކުއްލި މަރުން ފެޝަންގެ ދުނިޔެ ޝޮކުގައި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 6) - އަތްދަބަހާއި ފެޝަނުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑު، 'ކޭޓް ސްޕޭޑް ނިއުޔޯކް' ގެ ބާނީ، ކެތަރީން ބްރޮސްނަހާންގެ ކުއްލި މަރާ އެކު ފެޝަންގެ ސިނާއަތަށް ސިހުން...

04 ޖޫން

June 04, 2018 13
އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 13
ކާފަގެ ޖަނާޒާއަށް އަމީތު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ކާފަގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނުދިން ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 02, 2018 8
މަރުވި ގައިދީންނާ ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ކުއްލި މަރުތައް އާއްމުވެފައިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް، މަރުވެފައިވާ މީހުންނާ ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ފަށައިފި އެވެ.

June 02, 2018 5
ޑރ. މަޖީދު އެންމެ ލޯބިކުރެއްވީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމަށް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މިދިޔަ މަހު އަވަހާރަވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެންމެ ކުރައްވާ ހިތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި އިލްމު...

01 ޖޫން

June 01, 2018 52
މަޖީދުގެ ދީނީ ލަފަޔަށް ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހުއްޓާލި

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި ކެސިނޯއެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަން ހުއްޓާލެއްވި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 58
އޭޑީކޭގެ އިހުމާލުން މީހަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލުން ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނާ މައްސަލައެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 17
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މަޝްހޫރު ސަޕޯޓަރު ކައިރޭ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް، ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުވި ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ) މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 42
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހޮޅުދު އަށް ހިތްދަތިކަން

އިރުފުށި ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ، ނ. ހޮޅުދޫ ވިނަރެސް، އަހުމަދު އަދީލް 26، އޭނާގެ ރަށަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ލިބުނު ޗުއްޓީ ދުވަހު އާއިލާ އާއި ގާތް އެކުވެރިންގެ ގާތުގައި ހޭދަކުރާށެވެ. އެ ރަށުގައި އަދީލްގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކީ އެ ރަށު ގުލްދަސްތާގޭ ހުސްނާ މުހައްމަދު، 26، އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 18
އެމިޓީ ސޭޓު މަރުވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އެމިޓީ ފިހާރައިގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ހަސަންފުޅު (އެމިޓީ ސޭޓު) ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 9
ދެ ހަރަމްފުޅުގައިވެސް ޑރ. މަޖީދަށް ކަށުނަމާދު ކުރާނެ

އިއްޔެ ސްރީލަންކާގައި އަވަހާރަވި، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ، 55، ގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު، މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގަ އާއި...

May 23, 2018 5
ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ ލަންކާގައި ބާއްވައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ޖަނާޒާ ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 15
ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

އާއިލާގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބޭ، ށ. ފޯކައިދުއަށް އުފަން އުމުރުން 116 އަހަރުގެ އަލީ އާދަމް (ޑިސްކޯ އަލިބެ) މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަލިބެ އަކީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 9
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރާކަށް ނުފޮނުވާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނުފޮނުވާ ކަމަށާއި އެ ތަހުގީގު ވެސް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 19
ނާސިރުގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދެ ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ކުޅަދާނަ ޅެންވެރިޔާ މ. ބަގީޗާގޭ މަރިޔަމް ސައީދު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 5
ލ. ގަމުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 35
ފުލުސްމީހާ މަރުވީ ބްރެއިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން

ދ. ވާނީގައި ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި، ޒުވާން ފުލުސް މީހާ މަރުވީ ބްރެއިނިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 7
"ނާޝިދު މަރުވީ ފިޓު ޖެހިގެން، ހަމަލައަކުން ނޫން"

ގއ. މާމެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ ފިޓު ޖެހިގެން މަރުވި މީހެއް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.