12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 17
ތަހުގީގަށް ފަހު ބޭނުމީ އަބްދުﷲ އަށް އިންސާފު: އާއިލާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާ، މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފަހު އޭނާ އަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 5
ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާ ކައިވެނިކުރަން އެ ގައުމަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ އަބްދުﷲ ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު ރޭ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 8
އަޑުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ރަޝީދާ ނައީމް އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ރަޝީދާ ނައީމް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

November 02, 2017 36
ފަތުހީގެ ބަންގާޅު ކައިވެނީގެ ރަން 150،000ރ!

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުއްޓާ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ އަބްދުﷲ ފަތުހީ އެ ގައުމުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރީ ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާގެ ރަނަށް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 8
ފަތުހީގެ މަރުގެ ހަގީގަތް އާއިލާއަކަށް ވެސް ނޭނގޭ!

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުއްޓާ އިއްޔެ މަރުވި މަރަދޫފޭދޫ އަބްދުﷲ ފަތުހީ (ބޯކޮށާ ފަތުހީ)ގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ ދަރިންގެ ފަރާތުން އިވެނީ މުޅިންް ތަފާތު ވާހަކަތަކެކެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރުމަށް އެ ގައުމަށް ދިޔަ، 68 އަހަރުގެ ބައްޕަގެ މަރުގައި ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބައެއް ދަރިން ގަބޫލު ކުރާއިރު، އެހެން...

November 01, 2017 7
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުށްވެރިވި ކެޕްޓަން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަނޑޫމާ ރިސޯޓްގެ ކައިރީގައި ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓްގައި ލޯންޗްގެ ކެޕްޓަން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އޭނާ ކުށްވެރިނުވާ ކަމަށް ހައި...

November 01, 2017 24
ފަތުހީ މަރާލީ ކަމަށް އާއިލާ އިން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ!

ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގޮސް ހުއްޓާ މަރުވި ސ، މަރަދޫފޭދޫ ކަލަރުމާގޭ އަބްދުﷲ ފަތުހީ މަރާލީ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 9
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓު ޕޫލަށް ގެނބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޕޫލަށް ގެނބިގެން ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 16
މުލީގައި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މ. މުލީގައި މިރޭ ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 30, 2017 12
ބޯވަ ނަގަން ދިޔަ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ މަރުވެއްޖެ

އިއްޔެ ހެނދުނު ފުވައްމުލަކުގައި ބޯވަ ނަގަން އުޅުނު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 30, 2017
މަރުވި މީހާ ނޭވާލާކަން އެނގުނީ ޖަނާޒާގައި

ރޫޓް ކެނަލް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމުން މަރުވި ފިރިހެނެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް އޭނާ ނޭވާލާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 43
ޒާހިލް މަރުވެއްޖެ

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ އިބްރާހިމް ޒާހިލް އިންޑިއާގައި ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 26
ކުއްޖާ މަރުވީ ގެއްލުނުތާ 15 މިނެޓް ތެރޭ

ހުވަފެންފުށީގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި ކުޑަކުއްޖާ ޕޫލްތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 15 ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުންކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ހުވަފެންފުށީގައި ޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 6
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 19, 2017 4
ގެނބިގެން މަރުވި ފުލުސް މީހާ ކާށިދޫގައި ވަޅުލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވި ފުލުސްް މީހާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އޭނާގެ ރަށް ކ. ކާށިދޫގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
މަރުވި ފުލުސް މީހާގެ ޖަނާޒާ ކާށިދޫގައި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވި ފުލުސްް މީހާގެ ޖަނާޒާ އޭނާގެ ރަށް ކ. ކާށިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 36
އަބްދުﷲގެ މަރަށް ހަފުތާއެއްފަހުން އެޗްއާރުސީއެމް ޖަލަށް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ ދައުލަތުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާތާ ހަފުތާއެއް ފަހުން އެޗްއާރުސީއެމުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އިއްޔެ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 74
އަބްދުﷲގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އަޅާނުލުމާއި ވޭނުގައި!

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވާހަކަތަކެއް އޭނާއާ އެކު ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއެއްގެ ފަރާތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 9
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބެއް ނެތް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން...

October 12, 2017 15
ސަމާ އައިލެންޑް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރު

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން މާލެ ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް، ސަޕްލައި ދޯންޏެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކު، އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ދެމުން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 36
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

October 08, 2017 17
23 މީހުންގެ މަރުގެ ސަބަބަކީ މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު

ދާދިފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި، ގިނަ ބަޔަކު ވާރޭއިން ހިޔާވާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން 23 މީހުން މަރުވެ 37 މީހުން ޒަޚަމްވީ މާ ވިއްކަން އިން މީހަކު އޭނާގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 22
މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލޭން ފެނިއްޖެ

ޒަހަމްތަކަކާއެކު ހުޅުމާލޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ހާރިސް މަރާލިއިރު އޭނާ އައީ ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަމުން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު މަރައިލި އިރު އޭނާ ގެންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުވުމުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް...

October 03, 2017
ކުޅޭ އެއްޗެއް ކަރުގައި ތާށިވެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި، ކުޅޭ އެއްޗެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ތާށިވެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 53
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ހަގީގަތް އެނގެން ބޭނުން: އާއިލާ

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 01, 2017 3
ހާރިސް މަރައިލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި މަރައިލި ގއ. ދާންދޫ ގޯލްޑް ލީފް، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު 24،ގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 29
ދެ މަރު: ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް 12 ތުހުމަތެއް ފުލުހުން ކޮށްފި އެވެ.

September 30, 2017 32
ކަށުކަމާކެމީގެ ބުރަ ލުއިކޮށްދިން އެއްބައިވަންތަކަން

އާއިލާގެ މީހަކު މަރުވެގެން އުޅޭ ހިތްދަތި އުނދަގޫ ވަގުތު އެ މީހެއްގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމާ އުޅުމަކީ ކޮޮންމެ މީހަކަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 7
މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން މލހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.