16 މާޗް

March 16, 2017 1
ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ ފްލައިޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭ، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 16, 2017 5
ރޭ މަރުވީ އެހެން ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން ރޭ މަރުވި އަންހެނަކީ ބޮޑު އެހެން ބައްޔެއްގައި ފަރުވާ ކުރަމުން އައި މީހެއް ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ހޮނުއަޅައިގެން މެލޭޝިއާގައި ދެމަފިރިއަކު މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ޕާކަކަށް ޖޮގިން ކުރަން ގޮސް އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު ހޮނުއަޅައިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 17
ފިލްމީ ތަރި މަރުވި ކަމަށް ބެލެވެނީ އޯވަޑޯޒްވެގެން

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު ރޭ މަރުވެފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި އޯވަޑޯޒް ވެގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ މަރުފޯމްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 38
ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އައްޔަ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެެނިއްޖެ

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ދެންމެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 24
"އެތައް އެކުވެރިންނެއް ވަކިވެދިޔައީ މާ އަވަހަށް"

- ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރާއި މި އަހަރު މަރުވި ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ އަދަދު 13 އަށް އަރާ

08 މާޗް

March 08, 2017 26
ކަނދޮޅުދޫ ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅަށާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކަނދޮޅުދޫ އަހުމަދު ވަހީދު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 15
މައިޒާން އިބްރާހިމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސަރުކާރަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރެއްވި ހ. ފޭދޫ، މައިޒާން އިބްރާހިމް މަނިކު މިރޭ ސްރީ ލަންކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
"މަރު ނުވަނީސް" އިންޑިއާގައި މީހަކު އަންދާލެވިއްޖެ

އިންޑިއާގައި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރު ނުވަނީސް އަންދާލެވުނު މައްސައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ވެއްޓި އެއްމާބަނޑު ދެބެން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ރޯހިނީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ތިން އަހަރުގެ އެއްމާބަނޑު ދެބެން ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބި މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ޔޮޓަކުން ޑައިވްކުރަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ކައްދޫ ބޭރުގައި އޮތް ޔޮޓަކުން ފްރީ ޑައިވް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

February 21, 2017 6
ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާ މަރާލި އިޒްރޭލް މީހާ 18 މަހަށް ޖަލަށް

ގުދުސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޒަޚަމްވެފައި އޮތް ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނެއްގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހާ 18 މަހަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

February 21, 2017 3
ޖަނާޒާ ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށް ހަރަކާތްކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ދަރްވާދްގެ މަނަގުންޑީ އަވަށުގެ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު މަރުވި ކަމަށް ހީކޮށް ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ލޯ ހުޅުވައި އަތްފައި ހަރަކާތްކުރަން ފެށުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017
ކިމްގެ ބޭބެގެ މަރާ ގުޅިގެން ނޯތު ކޮރެއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 18) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް އަށް ވިހައެއް ދީގެން މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ނޯތު ކޮރެއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 13
ލޯންޗު ކެޕްޓަނުގެ މަރުން ތޮއްޑު އަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް!

ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއީ މީހުންނާ ގުޅޭ ސަމާސާ މިޒާޖުގެ މީހެކެވެ. އެހެންވެ، އެ ރަށު ބްލޫއެންޑްވައިޓްގޭ މޫސާ ޝާފިއު މަރު ވެގެން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްދަތިކަން ގެނުވި، ގަބޫލުކުރަން ދަތި ހާދިސާއަކަށެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެގެން، 34 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ ރޭ މަރުވި ވާހަކައާ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ހޭނާރާ އޮވެ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 27
ޒިޔާދާގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު ދޮށީ ދަރިފުޅު އާ ފެށުމަކަށް

ޒުވާން މަންމަ ޒިޔާދާ ނައީމް މަރުވި އިރު ޒިދާން އިބްރާހީމް ހުސެން އަށް 17 އަހަރެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރި ހިސާބުން މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވެސް ގެއްލުނީ އެވެ. އާއިލާގެ އެންމެ ދޮއްޓަށް ހުރި ޒިދާން އަށް، ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް، އޭނާގެ ޒިންމާ ބޮޑުކަން އިހުސާސްކުރެވުނެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 05, 2017 34
ލިބުނު 12 ދަރިން ވެސް މަރު!

ދެމަފިރިންގެ މޫނުމަތިން އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ހިނިތުންވުމެވެ. އެ މީހުންގެ ޒުވާން އިރު ހަޔާތުގައި ހިނގާފައިވާ، ކަރުނުން ލޯ ތެމުނު، ޝަކުވާ އިން ހިތް ފުރުނު، އެކަމަކު ކެތްތެރިކަމުން...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017
މަރުވެފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު 16 ދުވަސް

މަންމައަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ދެ ހަފުތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ހިތްދަތި ގޮތް ހާމަވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
އިންޑިއާ އިން ކުޑަކުދިން މަރުވީ ހުސްބަނޑާ ލައިޗީ ކައިގެން

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއްގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ ހައިބަނޑާ ހުރެ ލައިޗީ ކައިގެން ކަމަށް އިންޑިއާ އާއި...

February 02, 2017 6
މަރުވެފައިވާ މީހުންނާ "ވާހަކަ ދައްކަން" ހާއްސަ ފޯނެއް

މިއީ ވަރަށް ހައިރާންކަން ލިބޭ ޚަބަރަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މަރުވެފައި ތިބޭ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ފޯނު ބޫތެއް ޖަޕާނުގައި ހުރެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017
ޒުލެއްގައި މިނިކާވަގެއް މީހަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

ޗައިނާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ޒުލަކަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ މީހަކަށް މިނިކާވަކެއް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ. ނިގަންބޯ ސިޓީގެ ޔޮންގޯ ޒުލުގައި މި ހާދިސާ ހިނގުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ފުލުހުން ގޮސް އެ މިނިކާވަގުގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި ވަނީ މަރާލާފަ އެވެ. މިނިކާވަގު ހަމަލާދިން މީހާ ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އޭރުވެސް...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 17
މަރުވެފައި އޮތް އަންހެނަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.