15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 5
ލ. ގަމުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 35
ފުލުސްމީހާ މަރުވީ ބްރެއިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން

ދ. ވާނީގައި ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި، ޒުވާން ފުލުސް މީހާ މަރުވީ ބްރެއިނިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 7
"ނާޝިދު މަރުވީ ފިޓު ޖެހިގެން، ހަމަލައަކުން ނޫން"

ގއ. މާމެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ ފިޓު ޖެހިގެން މަރުވި މީހެއް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 5
މާމެންދޫ މީހަކު ފަޅުތެރޭ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގއ. މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 32
ދަރިވަރެއްގެ މަރާއެކު ގުރައިދު އަށް ފުން ހިތާމައެއް!

ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އައި ދަރިވަރެއްގެ ކުއްލި މަރާއެކު، އެ ރަށަށް ފުން ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 2
ރާމާމަކުނެއް ކުއްޖަކު ވަގަށް ނަގައި މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ރާމާމަކުނުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ މީހުންނަށް ވަނީ ނުރައްކާވެފަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި މިފަދަ ހާދިސާއަކުން ވަނީ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެފަ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 6
މީހުން މަރުވުން މަނާ އަވަށެއް

މަރަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ބާރެއް އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ނޯވޭގެ އެކަހެރި ހިސާބެއްގައި އޮންނަ 2000ގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ލޯންގްޔާބައިން ގައި މަރުވުން މަނަލެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 25
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި އިއްޔެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވި މީހާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 1
ދުނިޔޭގައި ހުއްޓަސް "މަރުވެފައި" ހުރި މީހެއް

މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮތުމުން އެއީ ދޮގެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުން ވެސް އެކަން ބަދަލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ރުމޭނިއާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ގައްދޫ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ގައްދޫގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 80 އަހަރުގެ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 9
ޒުވާނާ "ވެއްޓުނު" މައްސަލާގައި މައުލޫމާތެއް ނުދިން

މ. ވީނަސް ގޭ ފަސް ވަނަ ބުރިން "ވެއްޓި" ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލައިގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 30
ސަންދޯކުގެ އަގު ބޮޑުނުކުރަންވެގެން ފަންޑު ފޮއްޓެއް

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އުފައްދާފައި އޮންނަ ޖަމިއްޔަތުއް ތައާވުންއަށް އެހީވާން ފަންޑު ފޮއްޓެއް އާ ސަހަރާގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 143
"ވެއްޓުނު" ޒުވާނާއާ އެކު ތިބި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މ. ވީނަސް ގޭ ފަސް ވަނަ ބުރިން "ވެއްޓި" މިއަދު މަރުވި ޒުވާނާއާ އެކު ކޮޓަރީގައި އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 11, 2018 13
އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން "ވެއްޓި" ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 54
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 3
ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހެދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ގެނެސް، ވަޅުލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 3
ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އެރަށު، ޝާހިދާ އަލީ، 42، ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް މިރޭ އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މ. ސިތާރާ ގޭގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ބިދޭސީމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 06, 2018
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހދ. މަކުނުދޫ ކައިރިން ކަނޑުމަތިން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 4
ވައި ގޮޅިން ވެއްޓުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގެ ވައި ގޮޅިއަކުން އިއްޔެ ވެއްޓުނު ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 6
ރެޕް އާޓިސްޓަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވި ބައެއް ލަވަތަކުގައި ރެޕްކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ރިފާއު (ޑިސޭ) ކުއްލި ގޮތަކަށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.