27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 9
ޖަޕާނުން ޗައިނާ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ޓޯކިއޯ (ޑިސެމްބަރު 26) - ޖަޕާނުން ޗައިނާ މީހަކު ދަންޖައްސައިގެން އިއްޔެ މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
ކެނެޑާ މީހާ އަށް ޗައިނާ އިން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 15) - ޑްރަގު އެތެރެކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ކެނެޑާ މީހަކަށް ޗައިނާގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 3
މެރިތާ 21 އަހަރު ފަހުން ކުށްނުކުރާ ކަމަށް ނިންމައިފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 2) - ކުށްކުރި ކަމަށް ބުނެ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން މަރުގެ އަދަބު ދިން މީހަކު ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.