19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފަހު ކުޑަހުވަދޫ އާއި މާޅޮސް އެއްވަރު

މި ސީޒަނުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ފޯރިގަދަ އަދި އެންމެ ވާދަވެރި އެއް މެޗުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި އއ. މާޅޮސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ކުޑަހުވަދޫ އަށް މިއީ ތަޖުރިބާގެ މަރުހަލާއެއް: މޯހަން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިއީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ މެޗުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ޗެލެންޖް ނެގޭނެ ކަމަށް ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 4
ނާފިއުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދެ ވަނަ ހާފްގައި އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 6-1 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 1
"މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޓީމުތަކާ ކުޅޭއިރު ސަމާލުވޭ"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް އަތޮޅުތަކުން އައި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
"ކުޑަހުވަދޫ އަކީ ޗެމްޕިއަނެއް، ފަސޭހަ ނުކުރާނަން"

ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޓީމު ވަރުގަދަކޮށް މާޒިޔާ އިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ދިފާއުކޮށް އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނުކުންނަނީ ބަދަލެއް ނެތި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ކޯޗުކޮށްދޭނީ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ކަމަށާއި އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ގެނެސްފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 9
ޕްރިމިއާ ލީގު ހުޅުވައިދޭނީ މާޒިޔާ އާއި ކުޑަހުވަދޫ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި މި ފަހަރު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017
މާޅޮހާއި މިލަންދޫ، ކުޑަހުވަދޫ އަދި ތިނަދޫ ލީގަށް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޔަގީންކޮށް އއ. މާޅޮސް، ށ. މިލަންދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަދި ގދ. ތިނަދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 26
މޯލްޑިވިއަން އިން ކުޑަހުވަދު އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހެދި ދާލު އެއާޕޯޓަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 21
ދާލު އެއާޕޯޓަށް ބުދަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހެދި އެއާޕޯޓަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 104
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

‎ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއިން ހެދި އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ މަތިންދާބޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ޖައްސައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 7
ޕާކިސްތާނާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމު ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ތިޖޫރި ފަޅައެއްނުލާ، ފައިސާއެއް ނުގެއްލޭ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިޔަސް، އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގެއްލިފައި ނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 49
އެމްޑީއޭ އަށް ދ. އަތޮޅުގައި ނާކާމިޔާބު

ދ. އަތޮޅަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ދަށް ނަތީޖާއާ އެކު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 29
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއިން ހެދި އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 23
ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫ ކޮންމެ މީހަކަށް 500ރ.

ރޯދަ ހަދިިޔާގެ ގޮތުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 500ރ. ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 17
ވާނީ އާއިލާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫން ފްލެޓް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ދ. ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 22
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
އައްޔުބެ މަރަން ވަސީމް އެހީވުމުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) މަރާލުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށް ބުނެ، އައްޔުބެ އަށް ދޮން ކާފަ ކިޔާ އިބްރާހިމް ވަސީމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ތިމަރަފުށްޓަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުން 4-1 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ތ. ތިމަރަފުށި ހޯދައިފި އެވެ.