28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 3
ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަހު ބުރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މާލޭގައި

މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުޅޭގޮތަށް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
އައްޔުބެގެ މަރުގައި ބައިވެރިވި ކުއްޖަކު އިސްތިއުނާފަށް

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރައިލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި އެއް ކުއްޖަކު އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 3
މާއެނބޫދޫ ޕްރިންސިޕަލް ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.