20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 14
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ދިރާގު ޓީވީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 16
ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ގެނެސްދެނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި މަޝްހޫރު އިންޑިއާހެ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮވައިޑަރެއް ކަމަށްވާ "ޝެމަރޫ އެންޓަޓެއިންމެންޓް ލިމިޓެޑް" އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 1
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުގެ ބޯޑަށް އެ ކުންފުނީގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 3
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހެކަތޯން ރާއްޖެ އަށް

ދުނިޔޭގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ހެކަތޯން "އޭންޖަލް ހެކް" ރާއްޖެ އަށް ތައާޔަފްކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
ވޯލްޑް ކަޕާއެކު ދިރާގުން ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއެކު ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 6
ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ޗެނަލެއް ދައްކަން ފަށައިފި

ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ގެނެސްދޭ ޓީވީ ޗެނަލެއް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 8
"ރޯދައިގެ އެކުވެރިޔާ"ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން އެޕެއް

"ރޯދައިގެ އެކުވެރިޔާ"ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ޚާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 3
ބޮޑެތި އިނާމްތަކާއެކު ދިރާގު ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ ލިބޭގޮތަށް ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018 1
އިތުބާރާ އެކު ދިރާގަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނީގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި އިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ވަނީ...

07 މެއި

May 07, 2018 2
ދިރާގު ފައިބާ ނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުޑަހުވަދު އަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދު އަށް އިއްޔެ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 6
ދިރާގުން ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ތިނަަދު އަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގދ. ތިނަދު އަށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 1
ދިރާގުން ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފް ކުރި ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި ގެލެކްސީ އެސް9 ޕްލަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ އޯޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 2
ދިރާގުން 4ޖީ ސިމާއި ފޯނުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން 4ޖީގެ ހިދުމަތް ވީހާވެސް ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަަށައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 8
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކުޅުދުއްފުޓަށް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 2
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޅ. އަތޮޅަށް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައިސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ޅ. ހިންނަވަރާއި އެ އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 3
ޑީޓިއުން ބޭންޑް، ދިރާގުގެ އާ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު

ދިރާގުގެ އާ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި، ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޑީޓިއުން ބޭންޑް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 14
ދިރާގު ޓީވީން ޑިޒްނީ ޗެނަލްތައް ދައްކަނީ

ދިރާގު ޓީވީން، އެތައް މިލިޔަން ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޑިޒްނީ ޗެނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 7
ދިރާގުން އައިފޯން 10ގެ ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ފަށަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 10ގެ ޕްރީ އޯޑަރު، މި މަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.