23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 7
ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް ދިރާގުން މިހާރު ޓްރެކް ކުރެވޭނެ

ކަނޑުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓް ބަލާލެވޭ "ޓްރެކިން ސާވިސް" ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017
މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯގެ ޕާޓްނަރުން ކަނޑައަޅައިފި

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ (އެމްއެމްއީ)ގެ ޕާޓްނަރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.