24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 29
ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2020 26
ދިރާގަށް ގަދަކަމުން ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހަށް

ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހަށް މާސްކު ނާޅައި މިއަދު ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 121
ތައްޔިބު ސިމްގެ އެކްސެސް ދިނީ ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ތައްޔިބު ޝަހީމް ބޭނުންކުރަމުން އައި ދިރާގުގެ ސިމް ކާޑުގެ އެކްސެސް ފުލުހުންނަށް ދިނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެކަމަށް އަމުރު ކުރުމުން ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 65
ތައްޔިބުގެ ސިމް ކާޑަށް ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދޭން އެދެފި

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ތައްޔިބު ޝަހީމް ބޭނުންކުރަމުން އައި ދިރާގުގެ ސިމް ކާޑު އެހެން މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމަށް އެ ކުންފުނީގައި އޭނާ މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
ކުށް މަދުކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިން ކުށް މަދުކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ އެކު ފުލުހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 19
އެންޓަނާ އަށް އެރި ކުއްޖާ ދެ މީހަކު ވެގެން ބާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ހުރި ދިރާގުގެ 280 ފޫޓުގެ ދިގު އެންޓަނާ އަށް އަރައި، ނުފައިބައި ހަތަރު ގަޑިއިރު ވަންދެން ހުރި 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ، ދެ މީހަކު ވެގެން ދާދި ދެންމެއަކު ބާލައިފި އެވެ.