09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 25 ދަރިވަރުން

ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 25 ދަރިވަރުން ހޮވައި އެންރޯލްމަންޓް ސިޓީ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 6
ދިރާގަށް 28 އަހަރު، 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ

ދިރާގަށް 28 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން، މި މަހު އެއްކޮށް 28 ޕަސެންޓް ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 40
ޖީއެސްޓީ ކަނޑާފައި ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސް ޖަމާކުރާ ގޮތަށް ހަދަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުރާ ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސްތަކުން އެކައުންޓަށް ޖަމާ ވާނީ ޖީއެސްޓީ އަށް ވާ އަދަދު އުނި ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 13
އައިފޯނު 7 ލިބުނުތަ؟ މުޅި ރާއްޖޭން ވިކި ހުސްވެއްޖެ

އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރުނު އައިފޯނު 7 ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށިތާ ހައެއްކަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
އުރީދޫން ވާދަވެރިންނާ ސުލްހައިގެ ސަލާންކޮށްފި

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް ވާދަވެރިކަން ބޮޑެވެ. އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރަން އަވަސްވެގަނެ އެވެ. އެއް ބަޔަކު އަގުހެޔޮ ކުރާއިރަށް އަނެއް ކުންފުނިން ވެސް އެ ހިދުމަތެއްގެ އަގުހެޔޮކޮށްލަ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް ވުރެ އަނެއް ބަޔަކު ގިނައިން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި އެހެނިހެން ބޯނަސްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
އައިފޯނުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، އޯޑަރު ނެގުން ހުއްޓާލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި އައިފޯނުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، އޯޑަރު ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 2
އައިފޯން 7 އަށް ދިރާގުން މާދަމާ އޯޑަރު ނަގަން ފަށަނީ

އެޕަލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 7 އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން މާދަމާ ހުޅުވާލަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ދިރާގު އީދު ހަދިޔާ: އާާއިލާއަކަށް ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު އާއިލާއަކަށް ދީފި އެވެ.

September 10, 2016 2
ދިރާގު އީދު ޝޯ އީދު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ފަންނާނުން ބައިވެރިކޮށްގެން ދިރާގު އީދު ޝޯ މި އަހަރު ވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 9
ދިރާގުން މާފުށީގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކެއް އަޅައިފި

ކ. މާފުށީގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން އެ ރަށުގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކެއް އަޅައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 3
ދިރާގުން ރެޑް ކްރެސެންޓަށް 50،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި

ދިރާގުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ބައިވެރިވެ، މެމްބަޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި 50،000ރ. އެ ޖަމާއަތަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 31
ފޯނު ނުލިބިގެން ދިރާގުން 160000ރ. ދޭން ޖެހިއްޖެ

ދުރާލައި ޕްރީ އޯޑާ ނަގައިގެން މޮބައިލް ފޯނު ވިއްކުމަށް ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ފޯނަކަށް އޯޑަރު ދިން މީހަކަށް ފޯނު ނުލިބުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 160،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާއަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 4
ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ނޯޓު7 ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގު ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ދައްކާލި ގެލެކްސީ ނޯޓު7ގެ ފޯނު ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ޕްރީ އޯޑާކުރަން މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 04, 2016 2
ދިރާގުން ހަމަސް ދުވަހުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަނީ

ދިރާގުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 450 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 4
ދިރާގުގެ 500،000 ވަނަ ކަސްޓަމަރު ހޮވައިފި

ދިރާގުގެ 500،000 ވަނަ ކަސްޓަމަރަށް އިއްޔެ އެ ކުންފުނިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 12
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގުގެ ފައިދާ 24 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ވުރެ 24 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 11
ޑިޒްނީ އާއި ސްޓާވޯޒްގެ ކެރެކްޓާތަކުން މަގުތައް ފުރިއްޖެ

އިއްޔެ އިރު އޮއްސުމާ މަޖީދީ މަގުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މީހުން ޖަމާވާން ފެށި އެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ފުޅަނދު ބުރުގެ ދަތުރު ރަސްފަންނުން 8:30 ގައި ފެށި އިރު އެ ހިސާބުން ފެށިގެން މަޖީދީމަގާއި ސޯސަން މަގު ގުޅޭ ހަތަރުއަނގޮޅިއާ ހިސާބަށް މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި މީހުންތައް އޮތީ ފުރި ބާރުވެފަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 2
މިނިވަން ދުވަހަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅޭ ފޮޓޯތައް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކޮށްގެން ހާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 8
ދިރާގު ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ، އެއީ ޕާކުގެ ބައެއް

ދިރާގުގެ އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށާއި އެ ތަނަކީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 1
ދިރާގުން އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ދިރާގުން 15 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.