16 ޖޫން

June 16, 2019 11
އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 17
ޒިޔާދާގެ މައްސަލާގެ ހުކުމް: އިންސާފު ލިބެން ޖެހޭ!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގދ. ތިނަދޫގައި މަރުވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު އެއް މައްސަލަ އެވެ. ލިބުނު އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން ޒިޔާދާ މަރުވުމާ އެކު، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅު އަޑުތައް އޭރު އަނެއްކާ ވެސް ގަދަވެގެންދިޔަ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 8
ކުރީގެ އަނބިމީހާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީގެން ޖަލަށް

ކުރީގެ އަނބިމީހާ އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފި ނަމަ މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެ، އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 16
އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރުމުން 6،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާ

އަނބިމީހާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 6،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 8
އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާ

ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހި ފިިރިއަކު ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މީހާ 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 5
ޒިޔާދާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ލިބުނު ޖިންސީ އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިޔާވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ހަމަޖައްސައި، އެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްގެން ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިޔާވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.