27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕާއި މެލަނިއާ އިރާގަށް

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018
2017ގެ އެންމެ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އިއްޔެ ނިމި ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ، ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މުހިންމު އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންކަމާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. އުފާވެރި އެތައް ކަމެއް ހިނގި ފަދައިން ހިތާމަ އާއި ކަރުނައިން ލޯތައް ތެންމައިލި އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން އިރާގުގައި

ބަޣުދާދު (އެޕްރީލް 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 2
މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން އިރާގު އުނިކުރީ ކީއްވެ؟

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް ރޭ އިއުލާންކުރި އިރު އެ ލިސްޓުން ވަނީ އިރާގު އުނިކޮށްފަ އެވެ. ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގައި ހިމެނޭ ހަތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިރާގު ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕް އެ ފަހަރު ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ އަލަށް...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 4
ސައްދާމުގެ ދަރިކަނބަލުން ޓްރަމްޕަށް ތައުރީފް ކޮށްފި

އައްމާން (ޑިސެމްބަރު 23) - ސިޔާސީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާ އަދި އިރާގު ހަނގުރާމައާ ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އިރާގުގެ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައީސް ސައްދާމު ހުސައިންގެ ދަރިކަނބަލުން ރަގަދު ސައްދާމު ހުސައިން ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.