06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 5
ރައީސް ކަމަށް ނުހޮވުނު ނަމަ ކޮރެއާއެކު ހަނގުރާމަ ކުރީސް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އޭނާ ހޮވިވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަ އެ ގައުމު މިހާރު އޮތީ ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއްގައި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ޓްރަމްޕުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވުން ފަސްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 24) - އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވުން ފަސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި މީހާ އަށް ތައުރީފް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި، މިހާރު ނުކުޅެދޭ މީހެއް ކަމަށްވާ، އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޖީ ސިއޯން-ހޯ އަށް ތައުރީފް ކުރުމުން އޭނާ އަށް ވަނީ ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ހުއްޓިފަ އެވެ.