17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017
ހަމަލާ މަޑުޖައްސާލުމުން ޓްރަމްޕުގެ ތައުރީފް ކިމް އަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - ޕެސިފިކުގައިވާ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ކަމަށްވާ ގުއާމަށް ހަމަލާ ދޭން ނޯތު ކޮރެއާ އިން ރާވަމުން ދިޔަ ޕްލޭން މަޑުޖައްސާލަން ނިންމުމުން އެ ގައުމުގެ...

August 17, 2017 1
މައްސަލަ ހޫނުވެ ޓްރަމްޕުގެ ވިޔަފާރި ކައުންސިލް އުވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - އެމެރިކާގެ ވީޖީނިއާގެ ޗާލޮޓެސްވިލްގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ބަޔާނުގައި ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތުކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ވައިޓް ހައުސް ތެރޭން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ވައިޓް ހައުސްގެ އިސް ބައެއް ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި އެންތަނީ ސްކަރަމުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 5
ވެނެޒުއެލާ އަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 12) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ބޯހަރުވެ ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު ނާއްސަވާތީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ނެތް ކަމަށް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
ވެރިކަމުގެ 200 ދުވަހު ނޫސްވެރިކަމުގައި ވެސް ޓްރަމްޕަށް ރެކޯޑެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 8) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ 200 ދުވަސްވީއިރު، ރައީސް އެކަނި، ނޫސް ކޮންފަރެންސް ދެއްވުމުގައި ވެސް ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 2
ރައީސް ޓްރަމްޕް 17 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 5) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 17 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނަންގަވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 4
އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ޖަލަށްލާތީ މަދޫރޯއަށް ޓްރަމްޕުގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 2) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރުން ޖަލަށްލާތީ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 2
އެޓާނީ ޖެނެރަލްއާ މެދު ޓްރަމްޕް ގޮތެއް ނިންމަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސްއާ މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 26, 2017 3
އަޅުގަނޑަކީ އަސަދުގެ ސަޕޯޓަރެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އިތުރަށް ދެމިހުންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އަސަދުގެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2017
ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނެތް: ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 25) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު ހަތަރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 1
މައާފު ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - މީހުންނަށް މައާފް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރަށް އަނެއްކާވެސް ލުޔެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 20) - އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ މުސްލިމުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގެ ދަށުން މުސްލިމުންނަށް އިތުރު ލުޔެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މަގްބޫލްކަން 36 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - ވޭތުވެދިޔަ 70 އަހަރު ތެރޭ އެމެރިކާގެ ރައީސެއްގެ މަގްބޫލްކަން ނުދާހާ ދަށަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މަގްބޫލްކަން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

July 18, 2017 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެ ޚިޔާލު...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 6
ގަތަރާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 15) - ގަތަރާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 7
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިމޮކްރެޓިކުން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 2
ޓްވިޓާ ބްލޮކް ކުރުމުން ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 12) - ޓްވިޓާ އިން ބްލޮކް ކުރި ހަތް މީހަކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017
ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލުކުރިން: ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލު ކުރި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 2
މިއީ ރަޝިޔާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 10) - ރަޝިޔާއާ އެކު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017
ޖީ20 ސަމިޓުގައި ޓްރަމްޕުގެ ގޮނޑިއަށް ދަރިކަނބަލުން

ހެމްބާގު (ޖުލައި 8) - ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖީ20 ސަމިޓުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުމާ އެކު އެމަނިކުފާންގެ ގޮނޑި...

July 08, 2017 2
ނޮކިއާ 3310 އެއް 2،500 ޑޮލަރަށް

ނޮކިއާ 3310 އަކީ ވަރަށް އަގު ހެޔޮ ފޯނެކޭ ބުނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެއީ 50 ޑޮލަރަށް ވުރެ ހެޔޮކޮށް ލިބޭ ފޯނެއް ކަމަށް ބުނި ނަމަ އެ ވާނީ އެ ފޯނުގެ އަސްލު އަގު ނޭނގޭ މީހަކަށެވެ. ނޮކިއާ 3310ގެ އަސްލު...

07 ޖުލައި

July 07, 2017
ޓްރަމްޕާއި ޕުޓިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ހަމްބާގު (ޖުލައި 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 1
ނޯތު ކޮރެއާ އިން އުޅެނީ ނުރައްކާ ގޮތަކަށް: ޓްރަމްޕް

ވޯސޯ (ޖުލައި 5) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދާދި ފަހުން ކުރި މިސައިލް ޓެސްޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އެ ގައުމުން އުޅެނީ ވަރަށް ނުރައްކާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ނެތިދާނެ: ހޯކިން

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ގެއްލުމެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ސައެންސްވެރިޔާ...

July 03, 2017 1
ޓްރަމްޕް "ހަމަލާ ދެއްވާ" ސީއެންއެން ބަލިކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 3) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަފުޅު ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ފޮލޯކުރާ 33 މިލިއަން މީހުންނަށް އިއްޔެ ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެޑިޓްކޮށްފައިވާ...