05 މެއި

May 05, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވާ ގޮތަށް...

May 05, 2017 2
އޮބާމާކެއާ "މަރުވެއްޖެ" ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 5) - ކޮންގްރެސްގެ ދަށު ގޭގެ ވަރަށް ހަނި އަޣުލަބިއްޔަތުން ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ބިލް ފާސްވުމާ އެކު، ކުރީގެ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް އޮބާމާކެއާ...

04 މެއި

May 04, 2017 3
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - ޕެރިހުގެ ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެ ގައުމުގެ 11 ސްޓޭޓެއްގެ ގަވަރުނަރުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

May 04, 2017 2
"މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސްއާ ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

May 03, 2017 4
އިންތިިޚާބުގައި ނާކާމިޔާބުވީ ދެ މީހެއްގެ ސަބަބުން: ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ދެ މީހަކު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރެއްވި...

02 މެއި

May 02, 2017 9
ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ ރިޕޯޓަރު ނުކުތުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި ސީބީއެސް އަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެއް ސުވާލެއް ކުރާތީ ރިޕޯޓަރު ދެކެ ކޯފާވެ،...

May 02, 2017 4
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރާ ބައްދަލު ކޮށްފާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ރަނގަޅު ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރައްވަފާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 1
ޑުޓާޓެ އަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ދައުވަތު ދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް ވަރަށް ގޯސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޓުޓާޓެ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 7
ޓްރަމްޕުގެ 100 ދުވަސް: މެލަނިއާގެ ފެނިލުން މަދު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފުރިގެން ދިޔަ އިރު އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ރަސްމީ އިވެންޓްތަކުން ފެނިފައި ވަނީ ވަރަށް...

April 30, 2017 9
ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް: ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާ މީޑިއާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕެންސިލްވޭނިއާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާތައް މީޑިއާ އަށް އަމާޒުކޮށްފި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 9
ރައީސްކަން ކުރުން ހީކުރިވަަރަށް ވުރެ އުނދަގޫ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވުމަކީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާއުނދަގޫ ވަޒީފާއެއް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ ސިޓީތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި...

April 26, 2017 5
ސަރުކާރު ހުއްޓުމުން ސާލަމަތްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަމާންދެނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބިލް ކޮންގްރެސް އިން ފާސް ނުވެ، ސަރުކާރު ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާން ފެށުމުން ރައީސް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަށް ވުރެ ޓްރަމްޕް މާ ނުރައްކާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 18) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް ވުރެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މާ ނުރައްކާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

April 18, 2017 5
އުރުދުޣާންގެ ކާމިޔާބީއަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ރައްޔިތުން ރުހުން ދިނުމާ ގުޅިގެން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް އެދި މުޒާހަރާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެ ގައުމުގެ 150 ސަރަހައްދެއްގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
ވައިޓްހައުސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން ސިއްރު ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 15) - ކުރީގެ ރައީސުން ކަން ކުރައްވަމުން ވަޑައިގެންނެވި ގޮތާ ޚިލާފަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހްމާނުންގެ ލިސްޓް ސިއްރު ކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 3
ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ އިވާންކާ

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށް އެމެރިކާ އިން މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން އެރިކް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 1
މައްސަލަ ޖެހި، ޓްރަމްޕުގެ މުޝީރުންގެ ޓީމު ބަދަލުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިސް މުޝީރުންގެ ޓީމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ވައިޓް ހައުސްގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ޓްރަމްޕުގެ އެޑްވައިޒަރު ސްޓީވް ބެނަން އާއި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިން ޕްރީބަސްގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 8) - ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ދެއްވި ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރައިން ބައެއް ނޭޝަނަލް ޕާކް ސާވިސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 4) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ އިން ބައެއް ނޭޝަނަލް ޕާކް ސާވިސް އަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން...

April 04, 2017
ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން އިރާގުގައި

ބަޣުދާދު (އެޕްރީލް 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 1
އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ކޮރެއާ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 3) - ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނަސް ނުވަތަ ނުލިބުނަސް، އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
ވައިޓްހައުސްގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2) - ވައިޓްހައުސްގެ ސީނިއާ ސްޓާފުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 7
އަރަބި ވެރިން ބޭނުމީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް

އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިން ޖޯޑަންގައި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ އަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ، އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދެ ދައުލަތް ގާއިމު ކުރެވޭ ފަދަ ހައްލެކެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: އެމެރިކާގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާގެ ވާހަކަ އެވެ. ކީއްވެތޯ އެވެ؟ އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ މުސްލިމުން ދެކެ ވަރަށް ކޯފާވާ، މުސްލިމުން ދެކެ ބިރުފުޅުގަންނަ، މުސްލިމުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީވެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ...

25 މާޗް

March 25, 2017 6
ޓްރަމްޕަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް، ޕާޓީ އެއްގަލަކަށް ނޭރި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕަށް ކޮންގްރެސްގައި ފުރަތަމަ އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އިއްޔެ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.