01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 16
އިންޑިއާގެ މުސްލިމް އެތުލީޓަށް އެމެރިކާ ވިސާ ނުލިބުނު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 1) - ކަޝްމީރުގެ އެތުލީޓް ތަންވީޒު ހުސައިން އަށް އެމެރިކާ ވިސާ ދޫކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

February 01, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުން އދ.ގެ ފާޑު ކިޔުން ޓްރަމްޕަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 1) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
ޓްރަމްޕް ޔޫކޭ އަށް ވަނުމާ ދެކޮޅަށް 1.5 މިލިއަން ސޮއި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނުގައި 1.5...

January 31, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެއްދުމާ އެކު އެމެރިކާގެ ވަގުތީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ސެލީ ޔޭޓްސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 3
ސްޓާބަކްސް އިން 10،000 ރެފިއުޖީންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މުސްލިމުން ގިނަ ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ދިޔުމާއި ރެފިއުޖީން އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާކުރެއްވުމުން ސްޓާބަކްސް އިން ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފި އެވެ....

January 30, 2017 2
ރެފިއުޖީން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ ދުވަހަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 30) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުންނާއި ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 4
އައިއެސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕް-ޕުޓިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރި 29) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވަން، ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް...

January 29, 2017 18
ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދޭން އެމެރިކާ މީހުން އީރާނަށް ވަނުން މަނާ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 29) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާކުރައްވާފައިވާތީ އެ ކަމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 21
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 28) - ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 13
ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރަކު މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ހަމަލާދީފި

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 27) - ނިއު ޔޯކުގެ ޖޭއެފްކޭ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ތާއީދު ކުރާ މީހަކު ހަމަލާދީފި އެވެ.

January 27, 2017 16
ފާރުގެ އަގު ހޯދާނީ މެކްސިކޯގެ މުދަލުގެ ޓެކްސް އިން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ހޯދާނީ މެކްސިކޯ އިން އެތެރެކުރާ މުދަލުން 20 ޕަސެންޓުގެ ޓެކްސްއެއް ނަގައިގެން ކަމަށް...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 20
އަލިފާނާ ކުޅެވޭނީ އަލިފާނުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުންނަށް ރައްދު ދޭން ޖެހޭނީ ހަރުކަށިކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަލިފާނާ ކުޅެވޭނީ އަލިފާނުން ކަމަށް އެމެރިިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިސާލު ޖައްސަވައިފި އެވެ.

January 26, 2017 12
މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ފާރު ރޭނުމަށް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އަންގަވައިފި އެވެ.

January 26, 2017
ފަންނާނަކު ޓްރަމްޕަށް ލެއިން ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދީފި

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރައީސްކަމަށް ހުވާ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އެކިއެކި ކަންތައްތައް އެމެރިކާގައި ހިނގި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވި އެއް ކަމަކީ އަންހެނުންގެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 6
ޓްރަމްޕް ވަނީ 400 ކުންފުނިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އޭނާ ކުރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 9
އޮބާމާ ދޫކުރެއްވި ސިޓީގެ މަތިން ހަނދާން ކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - ވައިޓްހައުސް އިން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ދޫކޮށްފައި ދިޔަ "ހިތްގައިމު" ސިޓީގެ މަތިން ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 7
މަގުބޫލުކަން އެންމެ ދަށް ރައީސަކީ ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާއިރު އޭނާ އަކީ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވެސް އެޕްރޫވަލް ރޭޓިން އެންމެ ދަށް ރައީސް...

January 19, 2017
އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކޮށްފިއްޔާ މުޅި ތަން ގޮވާނެ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުން ވެގެންދާނީ ބިޔަ ގޮވުމަކަށް ކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ވެރިކަމުން މާދަމާ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ރައީސް ބަރަކް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ނިއުކްލިއާ މުއާހަދާއާ މެދު އިތުރު މަޝްވަރާއެއް ނެތް

އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، އީރާންގެ ނިއުކްލިއާ މަޝްރޫއުގެ މައްސަލައިގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ މެދު އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ މާނައެއް ނެތް ކަމެއް ކަމަށް އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 4
ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ އިންޒާރެއް ޓްރަމްޕަށް

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ފުރުސަތުތައް ނަގައިލުން ކަމަށް ބުނެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން، އެމެރިކާގެ...

January 15, 2017 3
"އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ގޯހެއް"

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ނެތިގެން ދާނެ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 6
ދޮގު ޚަބަރު ލިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބްލެކްމެއިލް ކުރެވޭ ވަރުގެ "ލަދުވެތި" މައުލޫމާތާއި ވީޑިއޯ ރަޝިއާ އިން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޖާސޫސީ ރިޕޯޓްތައް މީޑިއާ އަށް ލީކުވުމުންނާއި އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާގައި ފެތުރި ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކާއި މީޑިއާ އަށް އިއްޔެ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ އިސް މުޝީރަކަށް ދަނބިދަރިފުޅު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އޭނާގެ އެންމެ އިސް އެއް މުޝީރުގެ މަގާމަށް ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާގެ ފިރިކަލުން ޖެރެޑް ކުޝްނާގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 4
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް: އަލިފާނަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް

ވެރިކަމަށް އިންތިހާބުވުމާ އެކު އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނާނީ އިންތިހާބީ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ ވަގުތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރިއާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ހަރުކަށި ސިޔާސަތުގެ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ މެދު ދެކޭ ގޮތް މުޅި ތަފާތެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 1
ޓްރަމްޕް "ބޮޑު މީހަކަށް" ވާން ބައިޑަން ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާ މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް "ތަސައްރަފު ފުދި ބޮޑު މީހަކަށް ވުމަށް" ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.