19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 7
މަގުބޫލުކަން އެންމެ ދަށް ރައީސަކީ ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާއިރު އޭނާ އަކީ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވެސް އެޕްރޫވަލް ރޭޓިން އެންމެ ދަށް ރައީސް...

January 19, 2017
އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކޮށްފިއްޔާ މުޅި ތަން ގޮވާނެ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުން ވެގެންދާނީ ބިޔަ ގޮވުމަކަށް ކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ވެރިކަމުން މާދަމާ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ރައީސް ބަރަކް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ނިއުކްލިއާ މުއާހަދާއާ މެދު އިތުރު މަޝްވަރާއެއް ނެތް

އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، އީރާންގެ ނިއުކްލިއާ މަޝްރޫއުގެ މައްސަލައިގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ މެދު އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ މާނައެއް ނެތް ކަމެއް ކަމަށް އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 4
ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ އިންޒާރެއް ޓްރަމްޕަށް

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ފުރުސަތުތައް ނަގައިލުން ކަމަށް ބުނެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން، އެމެރިކާގެ...

January 15, 2017 3
"އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ގޯހެއް"

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ނެތިގެން ދާނެ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 6
ދޮގު ޚަބަރު ލިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބްލެކްމެއިލް ކުރެވޭ ވަރުގެ "ލަދުވެތި" މައުލޫމާތާއި ވީޑިއޯ ރަޝިއާ އިން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޖާސޫސީ ރިޕޯޓްތައް މީޑިއާ އަށް ލީކުވުމުންނާއި އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާގައި ފެތުރި ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކާއި މީޑިއާ އަށް އިއްޔެ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ އިސް މުޝީރަކަށް ދަނބިދަރިފުޅު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އޭނާގެ އެންމެ އިސް އެއް މުޝީރުގެ މަގާމަށް ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާގެ ފިރިކަލުން ޖެރެޑް ކުޝްނާގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 4
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް: އަލިފާނަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް

ވެރިކަމަށް އިންތިހާބުވުމާ އެކު އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނާނީ އިންތިހާބީ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ ވަގުތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރިއާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ހަރުކަށި ސިޔާސަތުގެ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ މެދު ދެކޭ ގޮތް މުޅި ތަފާތެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 1
ޓްރަމްޕް "ބޮޑު މީހަކަށް" ވާން ބައިޑަން ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާ މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް "ތަސައްރަފު ފުދި ބޮޑު މީހަކަށް ވުމަށް" ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 13
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެންގެވީ ޕުޓިން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކޮށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބަށް ނުފޯޒު ފޯރުވުމަށް އަންގަވާފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 2
ގުއަންޓަނާމޯ ޖަލުން ގައިދީން ހުއްޓުވާނަން: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 4) - ކިއުބާގެ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުން ގައިދީން މިނިވަން ކުރުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 04, 2017 1
ޓްރަމްޕް ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ހިލަރީ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ހިލަރީ ކްލިންޓަން...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 1) - މައުލޫމާތު ފޮރުވާފައި ބަހައްޓަން ބަލާއިރު އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް ކޮމިއުނޭޓް ކުރުމަށް ވުރެ ޕޯސްޓުން ލިޔުންތައް ފޮނުވުމުން މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
އދ. އަށް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 29) - އދ. އަށް އާ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެ ޖަމާއަތުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް...

December 29, 2016 6
"އިޒްރޭލަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން"

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 29) - އިޒްރޭލަށް ލިބިފައިވާ އިހުތިރާމް ކުޑަ ކުރަން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 1
ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން އުވާލަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 25) - ހައިރާތުގެ ގޮތުގައި އެހީ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައުންޑޭޝަން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016
ގަރާރަށް ފަހު ޓްރަމްޕް: ޖެނުއަރީ 20ގެ ފަހުން ކަންކަން ބަދަލުވާނެ

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 24) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ސަލާތީ މަޖިލީހުން ގަރާރު ފާސް ކުރުމާ އެކު އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016
އިވާންކާއާ ދިމާކޮށްލި މީހަކު ފްލައިޓުން ބާލުވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނަބަލުން އިވާންކާ ޓްރަމްޕާ ދިމާކޮށްލި ޕަސިންޖަރަކު ޖެޓްބްލޫގެ ފްލައިޓަކުން...

December 23, 2016 4
ސައްދާމުގެ ދަރިކަނބަލުން ޓްރަމްޕަށް ތައުރީފް ކޮށްފި

އައްމާން (ޑިސެމްބަރު 23) - ސިޔާސީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާ އަދި އިރާގު ހަނގުރާމައާ ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އިރާގުގެ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 22) - ދުނިޔޭގެ ބިމުން ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 22, 2016
ނާކާމިޔާބުވިޔަސް ނަތީޖާގެ ފަރަގު އެންމެ ބޮޑުކުރީ ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި ނާކާމިޔާބުވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުދީފައި ވަނީ ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ކަމަށް...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
ކުރީގެ ރައީސް ކްލިންޓަނަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތޫނުފިލި ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓު ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓު ވެސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ރައީސްގެ މަގާމު ރަސްމީ ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 2
މިޝޭލް އޮބާމާ އަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 19) - ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ކުރިމަގު ބަނަވެއްޖެ ކަމަށާއި އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް މިޝޭލް އޮބާމާ ޓޯކް ޝޯއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި...

December 19, 2016 4
އިލެކްޓާސް ބޭވަފާތެރި ވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައްވާ، އެޖެންޑާ ރާއްވަވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ރަސްމީކޮށް...