17 މާޗް

March 17, 2018
ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާގެ އަންހެނުން ވަރިވާން ކޯޓަށް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫނިއަ ގާތުން ވަރިވާން އަނބިކަނބަލުން ވެނެސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018
ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތަކުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިދާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ފަހަރެއްގައި ފެއިލް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށާއި ނުވަތަ ދުނިޔެ އަށް މުހިންމު އެއްބަސްވުމެއް އެ ބައްދަލުވުމުން ހޯދިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 1
ކިމްއާ ބައްދަލު ކުރަން ޓްރަމްޕް ނިންމެވީ މަޝްވަރާނުކޮށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 10) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއުލާން ކުރެއްވި އިރު އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ދައުވަތު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރަައްވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ޓްރަމްޕް ދަށަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން 200 ދަރަޖަ އަށް ވުރެ ދަށަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެއްޓި މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު ވެސް 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުން 3.1 ބިލިއަން...

March 07, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ އިގްތިސާދީ މުޝީރު ވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިގްތިސާދީ މުޝީރު ގެރީ ކޯން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 5
ޗައިނާގެ ރިޔާސީ ދައުރު އިތުރު ކުރަން ޓްރަމްޕް ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 4) - ޗއިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފަސް އަހަރުގެ ދެ ދައުރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަން ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ އޯޑިއޯއެއް ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 2
ސައުދީ އާއި ގަތަރުގެ ވެރިން ޓްރަމްޕް އަރިހަށް

ދޯހާ (މާޗް 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އާއި ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ވަކިވަކިން...

March 01, 2018 3
ވައިޓްހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ހޯޕް ހިކްސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ގަތަރު، ސައުދީ، ޔޫއޭއީގެ ލީޑަރުންނާ ޓްްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ގަތަރާއި ސައުދީ އަރަބިއާ އަދި ޔޫއޭއީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ލީޑަރުންނާއި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރިއަށް އޮތް...

February 25, 2018 3
ވައިޓްހައުސް ބެރިކޭޑުގައި ޖެއްސީ ޓްރަމްޕުގެ ލޯބިވެރިއެއް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ވައިޓް ހައުސްގެ ބެރިކޭޑުގައި ކާރުން ޖެއްސި އަންހެން މީހާ ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން އޭނާ އަކީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ލޯބިވެރިއެއް ކަމަށް ބުނެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 4
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އޯޕްރާ ވިންފްރީ އަށް ގޮންޖަހައިފި

ވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ ބިރު ގަންނަ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ލެވިދާނެ އެވެ. ވެރިކަމަށް އަހަރު ދުވަސްވީ އިރު، މުޅި އެމެރިކާހެން އޮތީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ސްކޫލް ހަމަލާގައި ޓްރަމްޕުގެ ފާޑުކިޔުން އެފްބީއައި އަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 18) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 17 މީހުން މަރާލުމުގައި އެފްބީއައިގެ ޒިންމާ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާ އަށް 130000 ޑޮލަރު ދިން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި ކަސްބީ އަންހެނަކަށް 130،000 ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ޕާސަނަލް ވަކީލް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 4
"ގުދުސްގެ މައްސަލާގައި ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނޯންނާނެ"

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އިން ނިންމާ ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ގެނެވޭނެ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 68
ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި މީހާ އަށް ތައުރީފް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި، މިހާރު ނުކުޅެދޭ މީހެއް ކަމަށްވާ، އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޖީ...

January 31, 2018 5
ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލު ބަންދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލު ބަންދު ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 2
އެހީ ކަނޑާލައިގެން ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރެއް ނުދެއްކޭނެ

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 26) - އިޒްރޭލާ މަޝްވަރާ ނުކުރަންޏާ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 3
އަންހެނަކާއެކު ޓްރަމްޕް އޮތް ގުޅުމުގެ ހެކިތައް ހާމަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 18) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަސްބީ އަންހެނަކާ ގުޅުން ބޭއްވިކަމުގެ އިތުރު ހެކިތައް ހާމަވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 1
ޓްރަމްޕުގެ ބަރުދަނުން 6.8 ކިލޯ ލުއި ކުރަން ޖެހޭ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 17) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ބަރުދަނުން 10-15 ޕައުންޑް (4.5-6.8 ކިލޯ) ލުއި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެތިފަހަރު

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 15) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުމަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެތިފަހަރު ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި: ވައިޓްހައުސް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 6
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން ބަލަނީ

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 8) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.