08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 6
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން ބަލަނީ

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 8) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 1
"މައިކަލް ވުލްފުގެ ފޮތުގައި ހުރީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އޭނާ އަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ވަރަށް ސްމާޓް މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައިކަލް ވޮލްފު ލިޔުނު ފޮތުގައި ވަނީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ ކުޑަ ކުއްޖެއް، އޭނާގެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުޅުއްވަނީ ކުޑަކުއްޖެއް ގޮތަށް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެ ހިސާބަށް އާދެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭން އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް...

January 05, 2018 8
ޓްރަމްޕާ ބެހޭގޮތުން ނެރުނު ފޮތަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ މައިކަލް ވުލްފް ނެރުނު ފޮތުގައި ހުރީ ހޮސް ދޮގު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 1
ކުރީގެ މުޝީރު ބެނަން އަށް ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ މުޝީރު ސްޓީވް ބެނަން އަށް ދައުވާކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވައިޓްހައުސްގެ ވަކީލުން ދީފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
ގުދުސް އަކީ ވިއްކާ ބިމެއް ނޫން: އައްބާސް

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 3) - ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބިރު ދެއްކެވި ނަމަވެސް ގުދުސް އަކީ ވިއްކާ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 03, 2018 4
އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ބަޓަނުގެ ބާރު މާގަދަވާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 3) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ބަޓަނަށް ވުރެ އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ބަޓަން ބޮޑުވެފައި ބާރުގަދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 03, 2018 10
ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 3) - ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 7
ޓްރަމްޕުގެ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓްވީޓުގައި ޕާކިސްތާނަށް ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ އަހަރު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޓްވީޓުގައި ޕާކިސްތާނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018
2017ގެ އެންމެ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އިއްޔެ ނިމި ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ، ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މުހިންމު އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންކަމާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. އުފާވެރި އެތައް ކަމެއް ހިނގި ފަދައިން ހިތާމަ އާއި ކަރުނައިން ލޯތައް ތެންމައިލި އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 5
ރޭލް ދުއްވަން ގުދުސްގެ އަޑިން ބިންގަރާސް މަގެއް ހަދަނީ

ގުދުސްގެ މުސްކުޅި ސަހަރުގެ އަޑިން ރޭލު ދުއްވަން ބިންގަރާސް މަގެއް ކޮންނަން އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން ނިންމައި އިއްޔެ އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 4
ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖިމީ މޮރާލޭސް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 25, 2017 4
ގުދުސްގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުން ފަނޑު ގޮތަކަށް

މުޅި ގުދުސަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ކްރިސްޓިއަނުންނަށް ވެސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ރެއަކީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވިލޭރޭ ކަމުގައި ވިޔަސް، ކުރީ އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
"އިޒްރޭލަކީ ލޭ އޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް"

ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ގަދަބާރުން އުފައްދާފައިވާ އިޒްރޭލަކީ ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓު ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލޭއޮހޮރުވުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 1
ސީސީ އާއި އައްބާސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމުގައި އިއުތިރާފްވެ، އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް، މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އައްސީސީ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް މިއަދު...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 1
ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ވެސް ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 9) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުންތަކަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 18
ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

December 06, 2017
ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ޓްވިޓާގައި މަޝްހޫރީ އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކިތަންމެ ގިނައިން ޓްވީޓް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ލައިކްދީ ޝެއާ ކުރަނީ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ޓްވީޓްތަކަށް...

December 06, 2017 5
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ދުނިޔެ ދެކޮޅު

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ނާޒުކު މައްސަލައަކީ، މަސްޖިދުލް އަގްސާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް އިޒްރޭލުން...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތު މިފަހަރު ބޭނުމެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 25) - ޓައިމް މަޖައްލާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތުގެ މަގާމު މި ފަހަރު ގަބޫލް ނުކުރި ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް: ޓްރަމްޕް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ޝަރީއަތުން ބޭރުން މީހުން މަރަމުން ގެންދާތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 7
ޓްރަމްޕުގެ މަލާމާތް ކިމް އަށް: ތިއީ ފަލަ ކުރު މީހެއް

ހެނޮއީ (ނޮވެމްބަރު 12) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަކީ ފަލަ، ކުރު މީހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަލާމާތް ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 2
ސީރިއާގައި އައިއެސް ބަލިކުރަން ޓްރަމްޕް، ޕުޓިން އެއްބަސްވުމަކަށް

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ކްރެމްލިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ނޯތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 8) - އެމެރިކާއާ މެދު ހީކުރާހާ ލުއިކޮށް ނުނެގުމަށް އެދި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 4
ޓެކްސަސްގެ ބަޑީގެ ހަމަލާ: އެއީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް

ޓޯކިޔޯ (ނޮވެމްބަރު 6) - ޓެކްސަސްގެ ފައްޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ބަޑިޖަހާ 26 މީހުން މަރާލީ ބަޑި ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލުގެ މައްސަލައަކުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މެދުވެރި ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 4
އައިއެސްގެ ގައިގައި 10ގުނަ ބާރަށް ޖަހާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 4) - ނިއު ޔޯކުގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ގައިގައި އެމެރިކާ އިން ދެން ޖަހާވަރު "10 ގުނަ ބާރުވާނެ" ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.