15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 4
ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ އަދިވެސް ބޮން އަޅާނަން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 15) - ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ އަދިވެސް މިސައިލް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ވަކީލްގެ އޮފީސް އެފްބީއައި އިން ފާސްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަ ވަކީލް މައިކަލް ކޯއެންގެ އޮފީސް އެފްބީއައި އިން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

April 10, 2018 7
ސީރިއާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018
ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 8) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މީހަކު މަރުވެ އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އުޅުނު ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 1
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ "އޮޅުވާލި" ވާހަކަ އަށް ފިލްމެއް

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި 2016 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރެއަަށް ރަޝިއާ އިން "އަތް ބޭނި" ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ފޮތް "ރަޝިއަން ރޫލެޓް: ދި އިންސައިޑް ސްޓޯރީ އޮފް ޕުޓިންސް ވޯ އޮން އެމެރިކާ އެންޑް ދި އިލެކްޝަން އޮފް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް" އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 1
އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގައި ތިބޭ ނަމަ ސައުދީން އަގު ދޭން ޖެހޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 5) - އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގައި ތިބޭ ނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ސައުދީ ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
މެކްސިކޯ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އެމެރިކާ ސިފައިން ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 4) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ސިފައިން ފޮނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 4
ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ކިމްއާ ބައްދަލު ކުރަން ކެތްމަދުވެފައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 29) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ކާމިޔާބުވުމާ އެކު ކިމްއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 2
ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 27) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި ކަމަށް ބުނެ، ބަރަހަނާ ފިލްމުތައް ގުޅޭ އެމެރިކާގެ ބަތަލާ ސްޓޯމީ ޑެނިއަލްސް ދެއްކި ވާހަކަތައް ވައިޓް ހައުސް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 2
ޓްރަމްޕްއާ ގުޅުން ބޭއްވި މޮޑެލްއަކު މައާފަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ގުޅުންތަކެއް ބޭއްވި މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ކަރެން މެކްޑޫގަލް، ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018
އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުކަން އާ ބޭފުޅަކަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމުން އެޗްއާރު މެކްމާސްޓާ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އދ.ގެ ސަފީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ދޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 10
ޑްރަގު ޑީލަރުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 20) - ޑްރަގު ޑީލަރުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018
ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާގެ އަންހެނުން ވަރިވާން ކޯޓަށް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫނިއަ ގާތުން ވަރިވާން އަނބިކަނބަލުން ވެނެސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018
ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތަކުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިދާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ފަހަރެއްގައި ފެއިލް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށާއި ނުވަތަ ދުނިޔެ އަށް މުހިންމު އެއްބަސްވުމެއް އެ ބައްދަލުވުމުން ހޯދިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 1
ކިމްއާ ބައްދަލު ކުރަން ޓްރަމްޕް ނިންމެވީ މަޝްވަރާނުކޮށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 10) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއުލާން ކުރެއްވި އިރު އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ދައުވަތު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރަައްވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ޓްރަމްޕް ދަށަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން 200 ދަރަޖަ އަށް ވުރެ ދަށަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެއްޓި މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު ވެސް 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުން 3.1 ބިލިއަން...

March 07, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ އިގްތިސާދީ މުޝީރު ވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިގްތިސާދީ މުޝީރު ގެރީ ކޯން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 5
ޗައިނާގެ ރިޔާސީ ދައުރު އިތުރު ކުރަން ޓްރަމްޕް ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 4) - ޗއިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފަސް އަހަރުގެ ދެ ދައުރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަން ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ އޯޑިއޯއެއް ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 2
ސައުދީ އާއި ގަތަރުގެ ވެރިން ޓްރަމްޕް އަރިހަށް

ދޯހާ (މާޗް 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އާއި ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ވަކިވަކިން...

March 01, 2018 3
ވައިޓްހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ހޯޕް ހިކްސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ގަތަރު، ސައުދީ، ޔޫއޭއީގެ ލީޑަރުންނާ ޓްްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ގަތަރާއި ސައުދީ އަރަބިއާ އަދި ޔޫއޭއީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ލީޑަރުންނާއި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރިއަށް އޮތް...

February 25, 2018 3
ވައިޓްހައުސް ބެރިކޭޑުގައި ޖެއްސީ ޓްރަމްޕުގެ ލޯބިވެރިއެއް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ވައިޓް ހައުސްގެ ބެރިކޭޑުގައި ކާރުން ޖެއްސި އަންހެން މީހާ ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން އޭނާ އަކީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ލޯބިވެރިއެއް ކަމަށް ބުނެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 4
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އޯޕްރާ ވިންފްރީ އަށް ގޮންޖަހައިފި

ވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ ބިރު ގަންނަ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ލެވިދާނެ އެވެ. ވެރިކަމަށް އަހަރު ދުވަސްވީ އިރު، މުޅި އެމެރިކާހެން އޮތީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.