25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 4
ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖިމީ މޮރާލޭސް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 25, 2017 4
ގުދުސްގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުން ފަނޑު ގޮތަކަށް

މުޅި ގުދުސަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ކްރިސްޓިއަނުންނަށް ވެސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ރެއަކީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވިލޭރޭ ކަމުގައި ވިޔަސް، ކުރީ އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
"އިޒްރޭލަކީ ލޭ އޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް"

ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ގަދަބާރުން އުފައްދާފައިވާ އިޒްރޭލަކީ ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓު ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލޭއޮހޮރުވުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 1
ސީސީ އާއި އައްބާސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމުގައި އިއުތިރާފްވެ، އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް، މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އައްސީސީ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް މިއަދު...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 1
ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ވެސް ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 9) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުންތަކަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 18
ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

December 06, 2017
ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ޓްވިޓާގައި މަޝްހޫރީ އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކިތަންމެ ގިނައިން ޓްވީޓް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ލައިކްދީ ޝެއާ ކުރަނީ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ޓްވީޓްތަކަށް...

December 06, 2017 5
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ދުނިޔެ ދެކޮޅު

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ނާޒުކު މައްސަލައަކީ، މަސްޖިދުލް އަގްސާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް އިޒްރޭލުން...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތު މިފަހަރު ބޭނުމެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 25) - ޓައިމް މަޖައްލާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތުގެ މަގާމު މި ފަހަރު ގަބޫލް ނުކުރި ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް: ޓްރަމްޕް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ޝަރީއަތުން ބޭރުން މީހުން މަރަމުން ގެންދާތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެއާ އެކު އޮތީ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 7
ޓްރަމްޕުގެ މަލާމާތް ކިމް އަށް: ތިއީ ފަލަ ކުރު މީހެއް

ހެނޮއީ (ނޮވެމްބަރު 12) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަކީ ފަލަ، ކުރު މީހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަލާމާތް ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 2
ސީރިއާގައި އައިއެސް ބަލިކުރަން ޓްރަމްޕް، ޕުޓިން އެއްބަސްވުމަކަށް

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ކްރެމްލިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ނޯތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 8) - އެމެރިކާއާ މެދު ހީކުރާހާ ލުއިކޮށް ނުނެގުމަށް އެދި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 4
ޓެކްސަސްގެ ބަޑީގެ ހަމަލާ: އެއީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް

ޓޯކިޔޯ (ނޮވެމްބަރު 6) - ޓެކްސަސްގެ ފައްޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ބަޑިޖަހާ 26 މީހުން މަރާލީ ބަޑި ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލުގެ މައްސަލައަކުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މެދުވެރި ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 4
އައިއެސްގެ ގައިގައި 10ގުނަ ބާރަށް ޖަހާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 4) - ނިއު ޔޯކުގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ގައިގައި އެމެރިކާ އިން ދެން ޖަހާވަރު "10 ގުނަ ބާރުވާނެ" ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 4
ހަމަލާދިން މީހާއަށް މަރުގެ އަދަބުދޭން ޓްރަމްޕް ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - ނިއު ޔޯކުގައި ޓްރަކަކުން ޖައްސާ، އަށް މީހުން މަރާލި މީހާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ އެޑްވައިޒަރު ތަހުގީގަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން އެޑްވައިޒަރު ޖޯޖް ޕަޕަޑޮޕޫލޮސް ވަނީ އެފްބީއައިގެ ތަހުގީގަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައި ކަމަށް އޭނާ...

October 31, 2017
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރަށް ޖިނާއީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ޕޯލް މެނަފޯޓް އާއި އޭނާގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރިކް ގޭޓްސްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ބޮޑެތި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 9
ޓްރަމްޕުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން ތިން މަނަވަރު އޭޝިއާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންނަ މަހު ކުރީކޮޅު އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން އެ ގައުމުގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ ތިން މަނަވަރު އޭޝިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 4
ނޯތު ކޮރެއާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް އެމެރިކާ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް ރައްދު ދޭން އެމެރިކާ ވަނީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 3
އައިއެސް ނެތިދިއުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށައިފި: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބެލި ރައްގާ ހިފުމާ އެކު އެ ޖަމާއަތް ނެތި ދިއުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 22, 2017
ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ނޯތު ކޮރެއާއަށް ދާން ކާޓާ ތައްޔާރު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު އުފިދައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ...

October 22, 2017 8
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ބިލިއަނަރަކު މަސައްކަތްކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިލިއަނަރެއް ކަމަށްވާ ޓޮމް ސްޓެޔާ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 1
މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވެ، ޓްރަމްޕުގެ މުއްސަނދިކަން ދަށަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރުންގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އަހަރުން އަހަރަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުއްސަނދިކަން ދަށަށްދާ...

October 19, 2017 4
ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވިއަސް ޓީވީ ލައިސަންސް ބާތިލެއް ނުވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިންޒާރުތައް ދެއްވި ނަމަވެސް ޓީވީ ލައިންސް ބާތިލް ކުރެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ފެޑެރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 4
ކޮރެއާ އަށް ބިރުދައްކާތީ ޓްރަމްޕަށް ހިލަރީގެ ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ބިރުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވާ އިންޒާރުތަކަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 3
ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި ތައާރަފް ކުރެއްވި ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.