18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ސްކޫލް ހަމަލާގައި ޓްރަމްޕުގެ ފާޑުކިޔުން އެފްބީއައި އަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 18) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 17 މީހުން މަރާލުމުގައި އެފްބީއައިގެ ޒިންމާ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާ އަށް 130000 ޑޮލަރު ދިން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި ކަސްބީ އަންހެނަކަށް 130،000 ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ޕާސަނަލް ވަކީލް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 4
"ގުދުސްގެ މައްސަލާގައި ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނޯންނާނެ"

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އިން ނިންމާ ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ގެނެވޭނެ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 68
ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި މީހާ އަށް ތައުރީފް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި، މިހާރު ނުކުޅެދޭ މީހެއް ކަމަށްވާ، އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޖީ...

January 31, 2018 5
ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލު ބަންދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލު ބަންދު ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 2
އެހީ ކަނޑާލައިގެން ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރެއް ނުދެއްކޭނެ

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 26) - އިޒްރޭލާ މަޝްވަރާ ނުކުރަންޏާ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 3
އަންހެނަކާއެކު ޓްރަމްޕް އޮތް ގުޅުމުގެ ހެކިތައް ހާމަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 18) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަސްބީ އަންހެނަކާ ގުޅުން ބޭއްވިކަމުގެ އިތުރު ހެކިތައް ހާމަވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 1
ޓްރަމްޕުގެ ބަރުދަނުން 6.8 ކިލޯ ލުއި ކުރަން ޖެހޭ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 17) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ބަރުދަނުން 10-15 ޕައުންޑް (4.5-6.8 ކިލޯ) ލުއި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެތިފަހަރު

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 15) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުމަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެތިފަހަރު ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި: ވައިޓްހައުސް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 6
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން ބަލަނީ

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 8) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 1
"މައިކަލް ވުލްފުގެ ފޮތުގައި ހުރީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އޭނާ އަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ވަރަށް ސްމާޓް މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައިކަލް ވޮލްފު ލިޔުނު ފޮތުގައި ވަނީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ ކުޑަ ކުއްޖެއް، އޭނާގެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުޅުއްވަނީ ކުޑަކުއްޖެއް ގޮތަށް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެ ހިސާބަށް އާދެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭން އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް...

January 05, 2018 8
ޓްރަމްޕާ ބެހޭގޮތުން ނެރުނު ފޮތަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ މައިކަލް ވުލްފް ނެރުނު ފޮތުގައި ހުރީ ހޮސް ދޮގު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 1
ކުރީގެ މުޝީރު ބެނަން އަށް ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ މުޝީރު ސްޓީވް ބެނަން އަށް ދައުވާކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވައިޓްހައުސްގެ ވަކީލުން ދީފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
ގުދުސް އަކީ ވިއްކާ ބިމެއް ނޫން: އައްބާސް

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 3) - ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބިރު ދެއްކެވި ނަމަވެސް ގުދުސް އަކީ ވިއްކާ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 03, 2018 4
އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ބަޓަނުގެ ބާރު މާގަދަވާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 3) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ބަޓަނަށް ވުރެ އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ބަޓަން ބޮޑުވެފައި ބާރުގަދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 03, 2018 10
ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 3) - ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 7
ޓްރަމްޕުގެ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓްވީޓުގައި ޕާކިސްތާނަށް ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ އަހަރު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޓްވީޓުގައި ޕާކިސްތާނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018
2017ގެ އެންމެ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އިއްޔެ ނިމި ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ، ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މުހިންމު އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންކަމާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. އުފާވެރި އެތައް ކަމެއް ހިނގި ފަދައިން ހިތާމަ އާއި ކަރުނައިން ލޯތައް ތެންމައިލި އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 5
ރޭލް ދުއްވަން ގުދުސްގެ އަޑިން ބިންގަރާސް މަގެއް ހަދަނީ

ގުދުސްގެ މުސްކުޅި ސަހަރުގެ އަޑިން ރޭލު ދުއްވަން ބިންގަރާސް މަގެއް ކޮންނަން އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން ނިންމައި އިއްޔެ އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 4
ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖިމީ މޮރާލޭސް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 25, 2017 4
ގުދުސްގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުން ފަނޑު ގޮތަކަށް

މުޅި ގުދުސަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ކްރިސްޓިއަނުންނަށް ވެސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ރެއަކީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވިލޭރޭ ކަމުގައި ވިޔަސް، ކުރީ އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
"އިޒްރޭލަކީ ލޭ އޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް"

ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ގަދަބާރުން އުފައްދާފައިވާ އިޒްރޭލަކީ ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓު ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލޭއޮހޮރުވުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.