26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 11
ވިލުފުށީގައި އެއްބައިވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާއެއް

މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގައި ރާއްޖެ އަށް އެރި ސުނާމީގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވި އެއް ރަށް ކަމަށް ވާ ތ. ވިލުފުށީގައި ހެދި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބިނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 28
ޖުނައިދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް މުހައްމަދު ޖުނައިދު އެމްޑީޕީއަށް މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ. '

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 57
ތި ގޮތަށް ގާފުރޮޅައިގެން އިންސާފު ބޭނުމެއް ނޫން:އިމާދު

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން "ނުފުރޮޅާނެ" އެންމެ ގަލެއް ވެސް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނެ ހިންގި ކަހަލަ ތަހުގީގަކުން ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ އިމާދު ސޯލިހު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.