26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 53
"އިމްރާންގެ ޓްވީޓުން ތަފާތު ކުރުން އޮންނަކަން ހާމަވޭ"

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓުން ޖަލުގައި ތަފާތު ކުރުން އޮންނަކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 73
ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ، މެދު ޒިޔާރަތް ހުޅުވައެއް ނުލާނެ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި އަހަރު ފާހަގަކުރަން މެދު ޒިޔާރަތް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައި އެތަނުގެ އެތެރެ ދައްކާލަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން ބައެއް އިލްމުވެރިން އެކަމާ ހިޔާލުތަފާތުވެ ފާޑުކިޔުމުން، އެތަން ހުޅުވާނުލާން ނިންމައިފި އެވެ.