07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 44
ޝަމީމްގެ ކިޔެވުން، އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިފި

މި ދުވަސްވަރު މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލާފައިވަނީ އެކި ރާގުރާގަށް ކިޔާފައިވާ ގުރުއާންގެ އާޔަތްތަކުންނެވެ. ކުޑަކުދިން ފެށިގެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަވަނީ ފޯރީގައި އެ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ފެއްޓެވި އެ ހަރަކާތުގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 79
ގުރުއާން ޗެލެންޖުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފެއްޓެވި ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުވެ، އިންސްޓަގްރާމާއި ޓްވިޓާ އަދި ފޭސްބުކްގައި އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ އަޑުން ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް އިއްވާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 56
ގުރުއާނުން ސޯޝަލްމީޑިއާ ފުރާލުމުގެ ޗެލެންޖެއް

ޓޮއިލެޓް ޕޭޕާ ރޯލެއް، ފައިން ޖަގްލްކުރަން އުޅޭ ވީޑިއޯތަކުން ސޯޝަލްމީޑިއާ ފުރާލި "ސްޓޭއެޓްހޯމް" ޗެލެންޖު ރާއްޖެއާ ހިސާބަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ޗެލެންޖު ވައިގައި ހިފީ އެވެ. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުން ވެސް މީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 43
އޯއައިސީގެ ޖަލްސާގައި ޝަހީމްގެ ގުރުއާން ކިޔެވުން

އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ ގުރުއާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 92
ގުރުއާން މުބާރާތްތައް ނުބާއްވާތީ ޝަހީމްގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އައި ގުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން މަޑުޖެހިފައިވާތީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
ގުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަހޯދި އަޝްރަގަށް ސްކޮލަޝިޕެއް

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ގުރުއާން މުބާރާތުން ތިން ވަނަ ހޯދި އަޝްރަގް ނާޒިރަށް، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން އިއްޔެ ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 25
18 އަހަރުން މައްޗަށް މުބާރާތް ހާއްސަކޮށްގެން ނުވާނެ

ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތް އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 10
މުސްހަފު މާލްދީފްގެ ބައި ލައްކަ ކޮޕީ ބަހައިފި

މުސްހަފު މާލްދީފްގެ 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮޕީ މިހާތަނަށް ބަހާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.