15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ އައިސީޔޫގައި

ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި އޮތް މަސް ފެންގަނޑަކަށް އިއްޔެ ވެއްޓި ހާލު ސީރިއަސްވި ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސް، އައިޖީއެމްއެޗް އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެން ރޭ ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 6
ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މަސް ފެން ގަނޑަކަށް ވެއްޓި ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާ އަށް މިއަދު ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 12
މަރުވި ދެމަފިރިންނާ ފިލިޕިންސް ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕީންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު ފިލިޕީންސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 4
ގެނބިގެން މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައިރި ފަޅު ރަށެއްގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވި ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 13
ނާއިލްގެ މަރު: ގެއްލިގެން ދިޔައީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނެއް

އެއީ ހިތްހެޔޮ، އެކުވެރި މިޒާޖެއްގެ ޒުވާނެކެވެ. އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ކެރޭ ހީވާގި ޒުވާނެކެވެ. ހުނަރުވެރި، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. ގ. މޭވާގެ، އަބްދުﷲ ނާއިލް 22، ގެ މިޒާޖާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި އެކުވެރިން ދިން ޖަވާބަކީ މިއީ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 11
ރާޅާ އަޅަނިކޮށް ގެނބުނު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ކ. ތަނބުރުދޫގައި ރާޅާ އަރަނިކޮށް، ގެނބުނު ޒުވާނަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 3
ފުވައްމުލަކުގައި ގެނބުނު ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް، ގެނބުނު ބިދޭސީއަކު މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 10
ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.