26 މެއި

May 26, 2020 1
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި

ޖެނީވާ (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި، މެލޭރިއާ ބަލި މީހުންނަށް ދޭ ބޭސް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 2
މެލޭރިއާ ބޭހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް ނުލިބޭ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 23) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި މެލޭރިއާ އަށް ދޭ ބޭސް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން އަކީ ކާމިޔާބު އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އެކަން ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.