04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 6
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި 11 ދުވަހުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 1
މަސްތުވެފައި އިން ޕައިލެޓް އަތުލައިގަތީ ކޮކްޕިޓުން

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 2) - ކެނެޑާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކޮކްޕިޓްގައި މަސްތުވެފައި އިން ޕައިލެޓަކު ބޯޓު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

January 02, 2017 4
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

ޑްރަގް ކޯޓަށް މިިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް، އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 66 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

January 02, 2017 3
ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ ބޯޓު ދުއްވަން އުޅެފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 4
ސީރިއަސް ކުށްތައް މަދު، ކުދި ކުށްތައް އިތުރު: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ސީރިއަސް ކުށްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިޔަސް ކުދި ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 1
147 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގު ފިލިޕީންސް އިން އަތުލައިފި

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 28) - މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ފިލިޕީންސް ފުލުހުން ހިންގި ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެއް ޓަނުގެ މެތަމްފެޓަމިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 19
އަޝްރާގެ ފަރާތުން ދައުވާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހައްވާ އަޝްރާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން އުފުލިޔަސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ތަހުގީގު ކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 6
ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުއްތާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 1
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ދެ ދިވެއްސަކު 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރުން ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

December 19, 2016 4
ސަންޖޭގެ ނަސޭހަތް: މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ނުޖެހޭތި!

ދިއްލީގައި ދާދި ފަހުން އޮތް އިވެންޓެއްގައި އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ވަނީ އޭނާގެ މާޒީގެ ކަޅު ސަފުތާތައް އާއްމުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 3
ތިން މީހުން މަރާލިން: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 16) - ޑާވާއޯ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ އަށް ބަޑިޖަހާ ތިން މީހުން މަރާލި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 12
މާލެ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން އުޅެފި

މާލެ އަށް ކައިރިކުރި ލޯންޗަކުންނާއި ދިއްފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ހޯދައި، ހަތް މީހަކު އިއްޔެ އާއި ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި 6000 މީހުން މަރައިފި

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 13) - މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން ހަނގުރާމަ އިއުލާންކުރި ފަހުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުން އެ ގައުމުން 5،927 މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 5
މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ގުޅިގެން ހިންގި ތަފާތު ތިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހަ ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، ފަސް ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2016
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ޓްރަމްޕް ތާއީދު: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ދެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މީހާގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް

މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މީހާގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 19
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ ފުލުހަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް އަތުލައިގަނެ ދެ ފުލުހަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކާއި އާންމުންގެ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
ދިރުވާލައިގެން ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ބައި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 9
އެންޑީއޭގަައި ފަރުވާހޯދާ 4 މީހަކު އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ފަރުވާ ހޯދާ ހަތަރު މީހަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާ ދޭން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
ގިނަ ޑްރަގާ އެކު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 4
ފުލުހުން އަތުލައިގަތް ބަނގުރާތަކެއް ނައްތާލައިފި

އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އަތުލައިގެންފައިވާ 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާފުޅި އާއި ދަޅު އިއްޔެ ނައްތާލައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 6
ގެދޮރުނެތް ފަގީރަކު ފަސް އަހަރުތެރޭ މިލިއަނަރަކަށް

އުމުރުން 46 އަހަރު ވެފައިވާ ޚަލީލް ރަފީތީ އަކީ މީގެ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، ގެދޮރު ނެތް ފަގީރު ނިކަމެއްޗެކެވެ. މިހާރު އޭނާ ހުރި ގޮތުން މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫނޭ ހީވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަށް ބެލުމުން، އޭނާ ދިރިއުޅުނު ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ދެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 4
ޑްރަގާ ގުޅުންހުރި މޭޔަރަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 5) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން ހުރި ފިލިޕީންސްގެ މޭޔަރެއްގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ޖަލުގައި ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 7
އެއް އަހަރު ތެރޭ 100 ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އިން 100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.