24 ޖުލައި

July 24, 2017 2
އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދަށްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 16
އިގުތިސާދު ކުރިއެރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން ކުރިއަރައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިސްކަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް ހާލަތު ދަށަށް ދަމުންދާތީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 10
އައިއެމްއެފް ވަފްދުގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ބެލުމަށް އައިސް އުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ ވަފްދުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއާ އެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 3
މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ 39 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމުން ޓޫރިޒަމް ޖީއެސްޓީ އާއި ބީޕީޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސް ދެއްކުން މިމަހަށް ފަސްކުރުމުން މިދިޔަމަހު މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ 39 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

July 12, 2017 6
ލުއިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ ރުފިޔާ ނެރެފި

އާ ޑިޒަނަކާ އެކު، ބަރުދަން ލުއިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އާ ދެ ރުފިޔާގެ ފައިސާފޮތި މިއަދު ހެނދުނު އެމްއެމްއޭ އިން ނެރެފި އެވެ.

July 12, 2017 33
ފ. މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ފ. އަތޮޅަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އިންވެސްޓަރުން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އިންވެސްޓަރުން ނާންނާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 9
ދެ ރުފިޔާގެ އާ ފައިސާފޮތި މާދަމާ ނެރެނީ

ދެ ރުފިޔާގެ އާ ފައިސާފޮތި މާދަމާ ނެރެ، އާއްމުންނަށް ބޭނުންކުރަން ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓްސް ގެ މިންވަރު ކުރީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު 118 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 34
އައިހެވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން މިމަހު ނިމޭނެ

އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން އެ ތަނުގެ ފީސިބިލީ ސްޓަޑީ ވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 13
ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ގަތަރަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

ދޯހާ (ޖޫން 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ، މިސްރު، ބަހުރޭން، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް، ލީބިއާ، ޔަމަން އަދި ދިވެހި ރާއްޖެ އިން އިއްޔެ ވަނީ ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފަ އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވަނީ ގަތަރުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް އެ ގައުމުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކަށް ސައުދީގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ވެސް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ސައުދީގެ ފަހަތުން މިސްރާއި...

05 ޖޫން

June 05, 2017
ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅޭ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 9
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވަނީ ދަރަނި ބޮޑުކަމުން: އެމްޑީޕީ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވަމުން ދަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވުމުން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 19
ރަށްފަޅުހުރާ ހިއްކައިގެން ވަރުގަދަ ތިން ރިސޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބްރޭންޑްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކ. ރަށްފަޅުހުރާގެ ފަޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަން ހިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 21
ރޯދައާ ދިމާކޮށް ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ރޯދަމަސް ފެށެން ދިހަ ދުވަހަށް ވިއިރު ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލި، މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 4
ފިޗް އިން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭޓިންއެއް ދީފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އެޖެންސީ ކަމަށްވާ ހޮންކޮންގުގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

May 16, 2017 39
މެނޭޖްކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ހުރޭ: މުނައްވަރު

ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ދަށްވާކަން ބޭރުގެ ރޭޓިން އެޖެންސީތަކުން ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް މެނޭޖްކުރެވޭ ވަރަށް ޑޮލަރާއި އޭގެ ރިޒާވް ވެސް އެބަ...

11 މެއި

May 11, 2017 8
އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކުރަން ޕެންޝަން ފަންޑު މުހިންމު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދު ފުޅާކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ފަންޑު މެނޭޖްކޮށް ނަފާއިތުރުކޮށް، ރިސްކު މެނޭޖްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 127
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓާ އެކު ދަގަނޑޭ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

މުއާސަލާތުކުރުމާއި އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފަސް ރުފިޔާގެ ޕޮލިމާ ނޫޓާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 4
އެސްބީއައި އަށް ރާއްޖެ އިން ބޮޑު ފައިދާއެއް!

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބްރާންޗްތަކުން މިދިޔަ އަހަރު 443.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މާލީ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 4
މާޗް މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް!

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ، މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 13
އެސްޓީއޯ އަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 288 މިލިއަން ރުފިޔާ

އެސްޓީއޯ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 288 މިލިއަން ރުފިޔާ މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 4
ގެޓްސެޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ 25 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެޓްސެޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 24
ރާއްޖޭގެ ހާލަތުން ތަރައްގީއަށް ހުރަސްއެޅޭނެ: ޖަރުމަނު

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ މިހާރު އޮތީ ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް ފަހި ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށް ޖަރުމަނުން ބުނެފި އެވެ.