26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 72
މާލެ - ރާއްޖެތެރެ ބަހުސް ކޮން މިސްރާބަކަށް؟

އެއް ބަޔަކަށް އެއީ ފިތުނައަކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ރަށްފުށުގެ ފަރަގު އެއީ ނަފީ ނުކުރެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 9
ބޮންޑް ވިއްކައިގެން 543.4 މިލިޔަން ހޯދައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖައްސަން ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ވިއްކައިގެން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 543.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާކަން އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 4
ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނިލްގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ކަމެއް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހާގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގާ އެ ހުރިހާ ކަމަކާ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާން އިއްޔެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 6
މުހިންމީ ރާއްޖެ ކުރިއެރުން، ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން

ރާއްޖެ ހުރިހައި ގޮތަކުން ވެސް ކުރިއަރަން ޖަޕާން އެދޭ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 8
އެސްޓީއޯއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ދެނީ

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިޑީބީ) ން އެސްޓީއޯއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 5
ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވުމާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ޖުމްލަ އެނދުގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2017 34
ދަރުމަވަންތައިގެ ޕޭމަންޓާއެކު ރިޒާވް ދަަށަށް!

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޑޮލަރު ރިޒާވް ދަށްވީ ޑޮލަރު ވިއްކި އަދަދު އިތުރުވުމާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 20
ތަރައްގީގެ ރާސްތާ ވަރަށް އުޖާލާ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ރާސްތާ އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް ކަމަށާއި މިއީ އިންވެސްޓުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަހި ވަގުތު ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު، ދުބާއީގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 18, 2017 9
އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް ދުބާއީގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭން ދުބާއީގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް (އެމްއައިއެފް) މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2017 10
"އެފްޓީއޭއާ އެކު އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ"

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ)ގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އަވައްޓެރި އިންޑިއާއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 65
އާ ސަރުކާރުން އެފްޓީއޭ މުރާޖައާކުރާނެ: ނަޝީދު

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން (އެފްޓީއޭ)، ރާއްޖޭގެ އާ ސަރުކާރުން މުރާޖައާކުރަން މަޖުބޫރުވާނެކަން ޗައިނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 31
އެފްޓީއޭއާއެކު ސަފާރީ ޓޫރިޒަމް ގެއްލުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ މީހުން ވަދެ އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް...

December 11, 2017 14
އެފްޓީއޭއާއެކު އަންނަ އަހަރު 4 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއެކު، އަންނަ އަހަރު އެކަނި ވެސް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާމްދަނީން ގެއްލޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 4
ޗައިނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ރައީސް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާއެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 33
ރާއްޖެ އާއި އެފްޓީއޭގެ ދިފާއުގައި ޗައިނާ ތެދުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއި ރާއްޖޭގެ ދިފާއުގައި ޗައިނާ ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 40
ނިހާނުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ތިޔަ ހަޖޫ ޖަހަނީ ޗައިނާއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޗައިނާ އަށް "ހަޖޫ ޖަހަމުން" ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، ހޫނު ރައްދެއް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

December 05, 2017 44
އެފްޓީއޭއަކީ "ހަމައެއްލަމައެއްނެތި" ދޭ ހުއްދައެއް ނޫން

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކަށް އިކޮނޮމިކް...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 19
ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމުން މިސަރަހައްދަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ...

December 04, 2017 28
ފްރީ ޓްރޭޑާއެކު އިތުރު ބޭންކުތައް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ބޭންކުތައް ރާއްޖެ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން އެކަމަށް މަގު ފަހިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 33
"އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 24
އިތުރު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ބޮންޑެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާޒާރަށް ވިއްކައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 22
ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ބަންޑާރަނައިބު ލަފާދީފި އެވެ.

November 30, 2017 46
ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖެ އަށް

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 33
ބޮޑު އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށް، މަޖިލިސް ޗުއްޓީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

November 29, 2017 29
ބޮޑު އެއްބަސްވުން ދިރާސާކުރަން އެންމެ ބައިގަޑިއިރު!

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި، އެކުލަވާލާފައިވާ "ބޮޑު އެއްބަސްވުން" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމެޓީން އެންމެ...

November 29, 2017 32
ރައީސް ޔާމީނާ ރުހޭތޯ ދިރާސާގައި ސުވާލު ކުރި!

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި ދިރާސާގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަންތައް ކުރައްވާ ގޮތާ މެދު ރުހެންތޯ ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 18
ވޯލްޑްބޭންކުގެ ދިރާސާއެއްގައި ސިޔާސީ ސުވާލުތަކެއް

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި ދިރާސާއެއްގައި ސިޔާސީ ސުވާލުތަކެއް ކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.