09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭ އިން ގެތަކަށް

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް، ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ފަރުވާދޭ ޚިދުމަތެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 3
ކުޑަކުޑަ އެހީތެރިކަމެއްގެ ބަދަލު ލިބުނީ ބޮޑުކޮށް

ކޮލެޖްގައި ކިޔަވަން ފައިސާ ރައްކާކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން އަންހެނަކު އެހެން މީހަކަށް ފޯރުކޮށްދިން ކުޑަކުޑަ އެހީތެރިކަމެއްގެ ބަދަލު ހީނުކުރާ ގޮތަކަށް ލިބި ހުވަފެންތަކެއް ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީވާން ރޮބަޓް

ޖަޕާނުގައި، ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑުކަމުން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހުންނެއް ނުލިބެ އެވެ. އެހެންވެ ޖަޕާނުގެ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރޮބަޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 43
ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކަނި، އަަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ވޯޑަކަށް ވަނުމާ އެކު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ބަލިމީހުން އޮންނަ އެނދު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަބަޑެއްގައި ބޯ އަޅާލައިގެން، ފުރަގަހަށް އޮތް ދުވަސްވީ ފިރިހެނެކެވެ. ބުރަކަށީގައި އަތް ޖައްސާލުމުން ބޯ ހިއްލާލައިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލައިލުމާ އެކު "ބޭބެ ވަރަށް ބަނޑުހައި" ކަމަށް ބުންޏެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 1
102 އަހަރުގެ މީހާ ބުނަނީ ސިއްރަކީ ޗޮކްލެޓް ކަމަށް

އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާގެ ބޫންވީލްގައި ދިރިއުޅޭ ޔޫނީސް މޯލްޑީން ވަނީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު 102 އަހަރު ވެފައިވާ މޯލްޑީންގެ ދިގު އުމުރުގެ ސިއްރަކީ ޗޮކްލެޓް ކެއުން ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
މަންމައަށް ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ތަފާތު ހަދިޔާއެއް

އިޓަލީއަށް އުފަން ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޓޯނީ ލޫސިއާނީގެ މަންމަ އީލިއާ އަށް ޑެމެންޝިއާ ނުވަތަ ހަނދާން ނެތޭ ބަލި ޖެހުން ވެގެން ދިޔައީ ދިރިއުޅުމާ މެދު އޭނާ ދެކެމުން އައި ގޮތް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކަމަކަށެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 16
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ފަސްކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

October 07, 2017 29
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ކަނބަލުން މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 13
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައިފި

ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017
ދަތްޕިލަ ގެއްލިގެން އުޅުނު މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ދަތްޕިލަ ގެއްލިގެން އެ ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ގެޔަކަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކާ ޖަރުމަނު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 13
ނައީމައްތައާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ގޮވާލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ނައިމާ މުހައްމަދު (ނައީމައްތަ) ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓި އިރު ފެން ފޮދެއް ވެސް ނުދީ އެތައް އިރަކު ބަހައްޓައި އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް ނޭޝަނަލް...

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހަކު ގެންދަން ޖެހުނީ ބިންމަތީ ދަމާފައި

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ޝިވަމޮއްގާގައި ހުންނަ މެކްގެން ސިމްސް ގަވަންމަންޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް، އޭނާގެ ބަލި ފިރިމީހާ ބައިންދާނެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ނުލިބުމުން، ފިރިމީހާ ބިންމަތީގައި ދަމާފައި ގެންގޮސްފި އެވެ. މި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އާންމުވުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިން ނަރުހަކާއި އިތުރު މީހަކު މިހާރު ވަނީ...

02 ޖޫން

June 02, 2017 3
އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން ގިނަ

"ޕާކީޒާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ގީތާ ކަޕޫރު ރޮމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ފެނިފައި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހީވީ ތޫފާނެއް އެރިހެންނެވެ. މިފޮޓޯގައި ފޮރުވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަގީގަތަކީ މި ޒަމާނުގައި މައިންބަފައިންނަށް އަޅާނުލާ ދަރިން ގިނަވަމުންދާ ކަމެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 7
މާމަ، ކާފަ މުޒާހަރާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި

ކަރާކަސް (މެއި 13) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަޅުތާލުތަކުގައި މާމައިންނާއި ކާފައިން އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017
50 އިން މައްޗަށް ދިއުމުން ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިންމު

އުމުރުން 50 އަހަރު ވުމަށް ފަހު ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ނަމަ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް އާދައިގެ ކަސްރަތު، ތަކުރާރުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
މާމަ ދަރިންގެ އަދަދު 150 އިން މަތީގައި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ، އުމުރުން 97 އަހަރުގެ މާގްރެޓް ހޮވާތު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑީ އޭނާގެ އާއިލާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ގުނިއިރު މާގްރެޓްގެ މާމަ ދަރިންނާއި މުނިމާމަ ދަރިން އަދި ހޫރުމާމަ ދަރިންގެ އަދަދު 150 އަށް ވުރެ މައްޗެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 3
ކުއްތާތަކެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލިމީހަކު ކާލައިފި

އިންޑިއާގެ ރާޖްގަރް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮތް 80 އަހަރުގެ ބަލި މީހަކަށް ކުއްތާތަކެއް ހަމަލާދީ އެ މީހާ ކާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 2
ބައްޕަޔާ ހެދި ލަދު ނުގަންނަކަން ދައްކަން ހުސްފަޔާ

ދަރިއަކު މައިންބަފައިންނަށް އިހްތިރާމްކޮށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ މަންޒަރު ފެނި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ޚަބަރު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ބަހްރޭންގައި މަސައްކަތްކުރާ، އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް ނިސްބަތްވާ ޑޭވިޑް ޑޭވާސީ ޗިރާމަލް ބޭނުންވީ އޭނާއާ އެކު މައިންބަފައިން ބަހްރޭނަށް ގެންދާށެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
ގުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާތާ 37 އަހަރު

ސްޓައިލް ނުވަތަ ފެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހުށަހަޅާލެވޭނެ އެވެ. ޖަޕާނުގެ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މި ދެމަފިރިންނަކީ މިކަމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 3
އުމުރާ މެދު ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް، މިއީ ދަރިވަރުން

އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި އޮންނަ ފަންގާނޭ އަވަށުގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުން ބުރާސްފަތި ދުވަސް ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ އަޅައި ނަލަހެދެން ފަށަ އެވެ. އެ މީހުން ދަނީ ސްކޫލަށެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ ހެދުމަކީ އެ މީހުންގެ ޔުނިފޯމެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 3
ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރ. ދުވާފަރުގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނެއްގެ މޫނަށް ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަަދިވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.