01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 13
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައިފި

ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017
ދަތްޕިލަ ގެއްލިގެން އުޅުނު މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ދަތްޕިލަ ގެއްލިގެން އެ ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ގެޔަކަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކާ ޖަރުމަނު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 13
ނައީމައްތައާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ގޮވާލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ނައިމާ މުހައްމަދު (ނައީމައްތަ) ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓި އިރު ފެން ފޮދެއް ވެސް ނުދީ އެތައް އިރަކު ބަހައްޓައި އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް ނޭޝަނަލް...

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހަކު ގެންދަން ޖެހުނީ ބިންމަތީ ދަމާފައި

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ޝިވަމޮއްގާގައި ހުންނަ މެކްގެން ސިމްސް ގަވަންމަންޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް، އޭނާގެ ބަލި ފިރިމީހާ ބައިންދާނެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ނުލިބުމުން، ފިރިމީހާ ބިންމަތީގައި ދަމާފައި ގެންގޮސްފި އެވެ. މި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އާންމުވުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިން ނަރުހަކާއި އިތުރު މީހަކު މިހާރު ވަނީ...

02 ޖޫން

June 02, 2017 3
އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން ގިނަ

"ޕާކީޒާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ގީތާ ކަޕޫރު ރޮމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ފެނިފައި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހީވީ ތޫފާނެއް އެރިހެންނެވެ. މިފޮޓޯގައި ފޮރުވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަގީގަތަކީ މި ޒަމާނުގައި މައިންބަފައިންނަށް އަޅާނުލާ ދަރިން ގިނަވަމުންދާ ކަމެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 7
މާމަ، ކާފަ މުޒާހަރާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި

ކަރާކަސް (މެއި 13) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަޅުތާލުތަކުގައި މާމައިންނާއި ކާފައިން އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017
50 އިން މައްޗަށް ދިއުމުން ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިންމު

އުމުރުން 50 އަހަރު ވުމަށް ފަހު ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ނަމަ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް އާދައިގެ ކަސްރަތު، ތަކުރާރުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
މާމަ ދަރިންގެ އަދަދު 150 އިން މަތީގައި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ، އުމުރުން 97 އަހަރުގެ މާގްރެޓް ހޮވާތު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑީ އޭނާގެ އާއިލާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ގުނިއިރު މާގްރެޓްގެ މާމަ ދަރިންނާއި މުނިމާމަ ދަރިން އަދި ހޫރުމާމަ ދަރިންގެ އަދަދު 150 އަށް ވުރެ މައްޗެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 3
ކުއްތާތަކެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލިމީހަކު ކާލައިފި

އިންޑިއާގެ ރާޖްގަރް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮތް 80 އަހަރުގެ ބަލި މީހަކަށް ކުއްތާތަކެއް ހަމަލާދީ އެ މީހާ ކާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 2
ބައްޕަޔާ ހެދި ލަދު ނުގަންނަކަން ދައްކަން ހުސްފަޔާ

ދަރިއަކު މައިންބަފައިންނަށް އިހްތިރާމްކޮށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ މަންޒަރު ފެނި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ޚަބަރު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ބަހްރޭންގައި މަސައްކަތްކުރާ، އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް ނިސްބަތްވާ ޑޭވިޑް ޑޭވާސީ ޗިރާމަލް ބޭނުންވީ އޭނާއާ އެކު މައިންބަފައިން ބަހްރޭނަށް ގެންދާށެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
ގުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާތާ 37 އަހަރު

ސްޓައިލް ނުވަތަ ފެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހުށަހަޅާލެވޭނެ އެވެ. ޖަޕާނުގެ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މި ދެމަފިރިންނަކީ މިކަމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 3
އުމުރާ މެދު ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް، މިއީ ދަރިވަރުން

އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި އޮންނަ ފަންގާނޭ އަވަށުގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުން ބުރާސްފަތި ދުވަސް ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ އަޅައި ނަލަހެދެން ފަށަ އެވެ. އެ މީހުން ދަނީ ސްކޫލަށެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ ހެދުމަކީ އެ މީހުންގެ ޔުނިފޯމެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 3
ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރ. ދުވާފަރުގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނެއްގެ މޫނަށް ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަަދިވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 1
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޖަޕާނުގައި ޖަލު ވެސް މާ ރަނގަޅު

ޖަޕާނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެއް ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު އާބާދީގައި މުސްކުޅިން ގިނަވުމަކީ އެ ގައުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. ދުވަސްވީ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑީ ހަމަ އެކަނި ސަރުކާރަކަށް ނޫނެވެ. އެ މީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް ހިތްދައްޗެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 7
އޮޅުންބޮޅުން: ދުވަސްވި ރައްޔިތުން

ވަރަށް ޢިލްމީ ބޭފުޅުންކޮޅެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންކޮޅެކެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ ޚިދުމަތުގެ ބާބު ވަނީ ނިންމަވާލައްވާފައެވެ. ބުރަ މަސައްކަތަކަށް ފަހުގައެވެ. ޤުރުބާނީތަކަކަށް ފަހުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން މިހާރު އުޅުއްވަނީ ސިޔާސީ ކުލަތަކާ ވަރަށް ދުރުގައެވެ....

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017
ދުވަސްވީ މީހުން އަރާމުކޮށް ނިދުމަށް އެހީއެއް

އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން މެންދުރު ފަހު ކޮފީ ބޯ ނަމަ ރަނގަޅަށް ނުނިދުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މި އުމުރުގެ މީހުން މެންދުރު ކެއުމުގެ ފަހުން ކޮފީ ބުއިން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އޭޖް ޔޫކޭ" ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
ދަރިން ބެލުން މާމަ އާއި ކާފައާ ވެސް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

ދަރިންގެ ޒިންމާއާ ހެދި ނޭވާ ނުލެވިގެން އުޅޭއިރު ވެސް ބައެއް މީހުން ދަރިންގެ އެއްވެސް ކަމަކާ އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިން ނުބައްސަ އެވެ. ނަމަވެސް މާމަ އާއި ކާފަ އަކީ މުހިންމު ބައެކެވެ. ކާފަ/މާމަ ދަރިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެ މީހުންނަށް ދިނުމަކީ އެ މީހުންގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ކަމެކެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ އުމުރުން 117 އަހަރު

އެމާ މޮރާނޯ އަކީ 19 ވަނަ ގަރުނުގައި އުފަންވި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ އެވެ. އޭނާ އުފަންވެފައި ވަނީ 1899ގެ ނޮވެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެމާ ވަނީ އޭނާގެ 117 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯޑް މިހާރު އޮތީ އެމާ އަށެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 4
ގެއްލުނު ލޯބި 65 އަހަރު ފަހުން ލިބި ކައިވެނިކޮށްފި

ހަގީގީ ލޯބިވާ މީހަކު މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާނެ އެވެ. އަދި ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެ ލޯބި ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރާނެ އެވެ.