02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 26
އިންތިހާބު ސައްހަ ނޫން ކަމުގެ ބަޔާނަށް އާދޭސް ކުރަނީ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަނެއްކާވެސް ގުޅަމުންދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 63
ޝަރީފްގެ ރާގު ބަދަލުވެ، ޕީޕީއެމަށް މަލާމާތް؟!

ރިޝްވަތު ނަންގަވައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލައި މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ޕީޕީއެމުން ކުރި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކުން "ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތުމާ" އެކު އެ ޕާޓީއާ މެދު އޭނާގެ ރާގު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 14
ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބިރެއް ނެތް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުނިމެނީސް، އެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކި ނުކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

October 22, 2018 41
75،000ރ. އިން ޕީޕީއެމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް...

October 22, 2018 28
އިބޫ މޮޅުވީ އީސީން ފޭވާއެއް ކޮށްގެނެއް ނޫން: ޝަރީފް

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަކި ފޭވާއެއްކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 48
ޝަރީފްގެ ރިޓުވީޓަކުން ރައީސް ޔާމީނަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް!

އަނގޮޓި އެތެރެކޮށްގެން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލައި ޖަރީމާ ހިންގަވަން އުޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ރިޓުވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 155
އަބްދުއްރަހީމް، ޝަރީފަށް: ޖެހޭނީ ކުޑަކަކޫ ޖަހަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ކުޑަކަކޫ ޖެހެން ކަމަށާއި އިންސާފުވެރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 29
އަލުން ބެލުމުން ވެސް އިންތިޚާބުން މައްސަލައެއް ނުފެނުނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަލުން ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރެވޭނެ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނުފެނުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
މެމްބަރުން ލަންކާ އިން ހިމާޔަތެއް ނުހޯދާ: އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު ސްރީ ލަންކާ އިން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2018 33
އީސީގެ މެންބަރުންނަށް ވަގަށް ގޮވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމަށް ރައީސް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 47
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ހެއްކެއް ނެތް: ޝަރީފް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށާއި މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ، އިލެކްޝަންސް...

October 06, 2018 59
"އީސީގެ މެންބަރުން ފުރައިގެން ދިއުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާތީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 66
ޝަރީފް ފިޔަވައި އީސީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ފިޔަވައި، ބާކީ ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 130
12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އީސީން ނިންމައިފި

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި، ބައި އިލެކްޝަން ނުބާއްވާ ގޮތަށް އީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 03, 2018 57
"ބަލި ގަބޫލުނުކުރެވެނީއެއް ނޫން"! ދެން ކޮން ކަމެއް؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ؛

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 67
އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޝައްކާއި ވަހުމް އުފެދޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެރިކަން ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ދެއްވައިފި އެވެ.

October 02, 2018 44
ފާޑުކީ ހުރިހާ ކަމެއް ޕީޕީއެމުން ކޮށްފި!

ރޭ އެއްބަޔަކު ބުނަނީ މިހެންނެވެ؛ ތިމާ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ތިމާގެ ތޮލަށް ހެރުނީ އެވެ. މުޒާހަރާކުރުން ހުއްޓުވީ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ...

October 02, 2018 151
އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަންޖެހޭ: އަލީ އާރިފް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާކަން އެނގޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 160
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ނުފޫޒު ވަދެފައި: ރައީސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފޯނުން މީހަކާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަން އެ އޯޑިއޯއިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

October 01, 2018 56
ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މުޒާހަރާއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މިރޭ މުޒާހަރާ ކުރަން...

October 01, 2018 69
އޯޑިއޯގެ ބޭނުމަކީ އެހެން މާނައެއް ނެރުން: ޝަރީފް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފޯނުން މީހަކާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކްކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ އޭނާ އެކި ފަހަރުމަތިން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 10
400 ޝަކުވާ، ނަތީޖާ ބަދަލުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 45
ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކުށެއް ނުކުރަން: ޝަރީފް

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް، އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

September 26, 2018 55
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލީ ދުވަހު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ޝައްކެއްގެ މަތީގަ އެވެ؛ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އޮމާންކަމާ އެކު އިންތިޚާބު ނިމިދާނެ ކަމާ މެދުގަ އެވެ....

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 5
އީސީގެ ސާވާ އަށް ދުވާލަކު އެތައް ހަމަލާއެއް!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ސާވާ އަށް ދުވާލަކު 280،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފަދަ ހަމަލާއަކުން ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

September 22, 2018 12
ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ ވޯޓު ބާތިލް ނުވާނެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާލުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ކަން ޔަގީން ކުރެވޭ އެއްވެސް ކަރުދާހެއް، އެއީ ގޮޅިން ބޭރުގައި ފާހަގައެއް ޖަހާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ވޯޓު ބާތިލް ނުކުރާނެ ކަމުގެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 5
އިންތިޚާބުގައި އެކަކަށް ދެފަހަރު ވޯޓު ނުލެވޭނެ: ޝަރީފް

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އެކަކަށް ދެ ފަހަރު ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 14
ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޑިޒައިން ނިންމައި، ޕްރިންޓަށް ދެނީ

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުން ކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގެ ޑިޒައިން ނިންމައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ޕްރިންޓް ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2018 14
ވޯޓު ލާ މަރުކަޒަށް އަމިއްލަ ގަލަން ވެއްދޭނެ: ޝަރީފް

ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަ ޖަހަން އަމިއްލަ ގަލަން ވެއްދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2018 14
ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރިޔާސީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި ކަމަށާއި އެކަން ދަނީ ވަރަށް "ސުމޫތުކޮށް" ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 53
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް: އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފަށް

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 25
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނީ ޓެބްލެޓަކުން ނޫން

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ، ޓެބްލެޓް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާ އަށް އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 15
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގެއް އީޔޫގެ ނެތް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ނެތް ކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

August 26, 2018 15
ވަގު ފޯމް ހުށަހެޅި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކު ފިންގަ ޕްރިންޓު ޖަހައިގެން 1892 ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި...

August 26, 2018 11
އީސީން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނީ 78،964 މީހުން

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި 95،739 ފޯމްގެ ތެރެއިން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނީ...