25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ރާއްޖޭން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނަމޭ ބުނެ އޮޅުވާލުމުން ހައްޔަރު

އިންޑިއާ މީހަކަށް ރާއްޖެ އިން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 114
ކުނި އުކާ މީހުންނަށް ޖެހި ޖޯކު މަޖަލެއް ނުވި

ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކީ ގަދަރުވެރިއެކެވެ؛ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަކައަކީ މި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 24
އިތުރު އެލަވަންސް ލިބޭ ގޮތް އެސްޓީއޯއިން ހަދަނީ

އިތުރު އެލަވަންސް ލިބޭ ގޮތަށް އެސްޓީއޯ އިން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 15, 2017 62
އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސްތައް ކުޑަކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސްތައް މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 27
ގއ.ގެ 1000 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދޭ އެއްބަސްވުމެއް

ގއ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ 1000 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރާއި ކޫއްޑޫގައި ރިސޯޓް ހޮޓަލެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓާ ދެމެދު ރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 2
އޮފީސް މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓެއް ކާލުމުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

ޖަރުމަނުގައި، މީހަކު އޭނާގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓް ކާލި މައްސަލައެއްގައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 3
މުސާރަ ޖަމާ ނުކުރާނަމަ ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފަސްކޮށް، މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އެފަދަ ޖޫރިމަނާތައް...

July 15, 2017 4
ފުރައްސާރަ ހުއްޓުވާ ކޮމެޓީގެ މައުލޫމާތު ދޭން އަންގައިފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުގައި ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 5
ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެ ފޮތެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެ ފޮތެއް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 71
ޓްރީޓޮޕުން ވަޒީފާ ދިން ބައެއް މީހުން ވަކިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާ ދިން ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 11
ފުވައްމުލަކު މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 25
ވަޒީފާ ދޭ މީހުން ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަން ނުކުރޭ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގިނަ ކަންކަން ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 29
ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 173
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...

01 މެއި

May 01, 2017 63
ދިވެހި ޓޫރިޒަމްގައި ދިވެހިންނަށް ނެތް ފުރުސަތު

ގަމީސް ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުގައި ބެޖެއް ހުއްޓެވެ. ކައިރިން ބަލައިލުމުން އެއީ "30 އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ބެޖް" ކަން އެނގުނެވެ. ރެސްޓޯރެންޓްގެ އެ މުވައްޒަފަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ރިސޯޓް ފުރަތަމަ ހުޅުވީއްސުރެ އޭނާ ވަޒީފާ އެ އަދާކުރަނީ، ތެދުވެރިކަމާއި، ކިޔަމަންތެރިކަމާ އެކު، އެ ތަނުގަ އެވެ. ވަޅުން ފެން ނަގައިގެން ގެންގޮސް...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 14
ވަޒީފާ ބާޒާރުގެ އަދަދުތައް، އެކި ވެރިން އެކި ގޮތަށް!

ސަރުކާރުގެ އެއް އަމާޒަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 94،000 ވަޒީފާ އުފައްދައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ބަހުސަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އުފެއްދި ވަޒީފާތަކުގެ އަދަދެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ އަދަދަކާއި މިނިސްޓަރުން...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 60
މިހާތަނަށް 67،800 ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 94،000 ވަޒީފާ އުފެއްދުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށް ވާއިރު، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 67،800 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ...

April 19, 2017 64
ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއަކަށް 10،000 ރުފިޔާ!

ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިއުލާންކުރި ވަޒީފާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އެ ވަޒީފާ އަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ޝަރުތާ ނުބައްދަލުކަމުން މީހުން ހައިރާންކޮށްލައިފި...

16 މާޗް

March 16, 2017 2
ފޭކް އެމްސީއެއް ހުށަހެޅި މީހަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ބަލިވި ކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސައްހަ ނޫން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 28
ހުމާ ހެދި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މާބަނޑު މީހުންނަށް ޗުއްޓީ

ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްކޮޅު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ސްވައިން ފްލޫގެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 25
ދިގަލި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ރ. ދިގަލީގައި އަލަށް ހެދި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 50
ނުސީދާކޮށް ކުރާ ބޮޑު ތަފާތު

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރާ ކަމަށް، ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވޭ

04 މާޗް

March 04, 2017 4
އެމްޓީސީސީ ޖޮބްފެއާގައި ވަޒީފާގެ 700 ފުރުސަތު

އެމްޓީސީސީގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންނަށް އަންގައިިދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޖޮބް ފެއާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.