01 ޖޫން

June 01, 2019
ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް

ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެއުންތައް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދުވަސްވީ މީހާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
ނޭވާ ޓެސްޓުކޮށްގެން ކެންސަރު ދެނެގަނެވޭތޯ ބަލަނީ

ކެންސަރުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަން ލާ ނޭވާ އިން ދެނެގަނެވިދާނެތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެންސާ ރިސާޗުން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަނީ

ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ޒުވާން އުމުރުގައި ވަކިވުމަކީ ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ކްރިސް ޕޮއިންޓޮން، 41، އަށް މި ހިތްދަތި ހަނދާންތައް ތަފާތުވަނީ އޭނާގެ ކޮންމެ އުފަންދުވަހަކު ވެސް، މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ލިބޭތީ އެވެ.