18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ފިހިގެން އައިބުވެފައިވާ މީހަކު ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް

ޓެރީ ކާވްސްބާޓް އަކީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގައި، ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ޓެރީގެ ހަށިގަނޑުގެ 85 ޕަސެންޓް ފިހުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފިހުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްތަށިގަނޑާއި ނޭފަތާއި ތުންފަތާއި އިނގިލިތައް އަދި އެއް ފައި ހިމެނެ އެވެ.