16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ގޮގްލްސް ހޮވައިގެން ގެނެސްދޭ ބުޅަޅެއް

ސެލީ ބެލް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުޅާ އެވެރީ އަކީ އަބަދު ވެސް އެކި ބާވަތުގެ ދިރޭ އެއްޗެހި ގެއަށް ގެންނަ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީދަލާއި ބޮއް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ފާއިތުވި މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ބުޅާ މުޅިން ވެސް ގެންނަނީ ފަތާއިރު އަޅާ ކަހަލަ ގޮގްލް އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 1
ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ގަނޑުވަރުން ކަމިލާ "ވައްކަންކުރި"

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ އިން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު ދައުވަތެއްގައި، ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން އުޅުއްވާ ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އަށް ގޮސް އެތަނުން ފަންސުރެއް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް އިއުތިރާފުވެ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަމިލާ ކެބެލޯ މާފަށް އެދެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 5
ރަން ފާހާނާ ތަށި ވަގަށް ނަގައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިސްޓަން ޗާޗިލް އުފަންވި އަދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓްގައި ވެސް ހިމެނޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްލެންހެއިމް ޕެލެސްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މައުޒަރެއްގައި ބެހެއްޓި 18 ކެރަޓް ރަނުގެ ފާހާނާ ތައްޓެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 3
"ވައްކަން ކުރީ މަށެއް ނޫން"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރެއްގެ ޖެކެޓާއި ވޮލެޓާއި ފޯނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ، ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރިއަކާ ވައްތަރުވުމުންނެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 1
"ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރިއަކާ ވައްތަރު ވަގެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވައްކަންކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަން ފޮޓޯ އާންމުކުރި އިރު އެއީ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގައި ރޮސް ގެލާގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ޑޭވިޑް ޝްވިމާއާ ވައްތަރު މީހަކަށް ވުމުން ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށްވެއްޖެ އެވެ.