25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 4
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް

އިނިގރޭސި ވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ވާން ޖެހޭ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 7
ޔޫކޭ ލޮކްޑައުން ކުރިޔަސް ޓާގެޓު ހާސިލްވާނެ: މައުސޫމް

އެއް މަސް ދުވަހަށް އިނގިރޭސި ވިލާތު ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް މި އަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
އިނިގރޭސިވިލާތުން ލުއި ދިން ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

އެކި ގައުމުތަކުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެނބުރި ދާ މީހުން 14 ދުވަހު އައިސޮލޭޓު ވާން ނުޖެހޭގޮތަށް ލުއި ދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 2
ލަންޑަނުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން އާ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރަން ލަންޑަނުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން އައުޓްޑޯ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މި މަހު އަލުން ފަށަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މި މަހު 16ގައި އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 5
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ޔޫކޭ މީހުން ބުކިން ހަދަނީ

ޗުއްޓީ އަށް އެކި ގައުމުތަކަށް ދާން ބުކިން ހައްދާ މީހުންގެ އަދަދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނައީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ހައްދާފައިވާ ބުކިން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ގޮލްފް އިވެންޓެެއްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެލްޓިކް މެނާ ރިސޯޓުގެ ގޮލްފް އިވެންޓެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކޮށްފި އެވެ.